Alvorlige skuldersår skal anmeldes

Baggrunden for sagens opblussen er offentliggørelsen af en undersøgelse fra Landbohøjskolen, der viser, at mere end 3.400 ud af de ca. 480.000 søer og orner, der slagtes årligt, har meget alvorlige skuldersår.

Fødevaredirektoratet har derfor bedt Det Veterinære Sundhedsråd om at se på sagen.

Det Veterinære Sundhedsråd udtaler, at skuldersårene typisk kommer i stalde, hvor søerne ligger ned på et hårdt underlag, mens de har smågrise, der skal die. Skuldersår kan undgås, hvis søerne får et blødere underlag at ligge på. Derfor er det vigtigt, at forholdene i stalden tilgodeser dyrenes behov, konkluderer Rådet.

- Det er helt uacceptabelt, at nogle landmænd behandler dyr på en sådan måde, at de får skuldersår. Det er dyremishandling og skal stoppes omgående. Det er et fælles ansvar for landbrug, praktiserende dyrlæger og myndigheder at sætte ind over dette alvorlige problem, udtaler fødevareminister Mariann Fisher Boel i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten om sårene på grisesøer og orne.

Læs også