Danish Crown ekskluderer andelshaver

Danish Crown har besluttet at ekskludere en af sine andelshavere, meddeler selskabet.

Danish Crown har for første gang taget et så drastisk et skridt som at smide en af sien andelshavere ud af foreningen. Sanktionen er rettet mod den landmand på Hammel-egnen, der har iblandet bejdset såsæd i sit svinefoder og siddet henstillinger overhørig om straks at skifte foderet ud.

Danish Crown behandlede sagen mod Hammel-landmanden på sit bestyrelsesmøde umiddelbart efter, at den ulovlige fodring var blevet kendt. Bestyrelsen har nu atter holdt ordinært møde, og da der er kommet flere aspekter ind i sagen, blev sagen på ny behandlet.

- Det er en meget kedelig sag for hele erhvervet, fordi fodringen med ulovligt foder i høj grad har skadet vores renommé. Vi har vejledt andelshaveren og pålagt ham at udskifte foderet med færdig foder fra en autoriseret forhandler. Dette har manden siddet overhørig, og vi må konkludere, at han i længere tid med forsæt og for økonomisk vindings skyld har handlet på en måde, som kunne have påført forbrugerne en fødevaresikkerhedsmæssig risiko, siger Danish Crowns formand Niels Mikkelsen.

- På den baggrund mener vi i bestyrelsen ikke, at landmanden hører hjemme i vort selskab og heller ikke bør opnå restbetaling fra vort selskab. Derfor har bestyrelsen besluttet at ekskludere andelshaveren med øjeblikkelig virkning, siger Danish Crown-formanden.

Læs også