30 millioner kroner til gode idéer

Fonden Realdania har afsat 30 millioner kroner til en idékonkurrence, hvor formålet er at indsamle gode idéer til, hvordan man kan genanvende eller helt nytænke brugen af bevaringsværdige, nedlagte gårde.

Landbrug nedlægges i tusindvis. Hvert år. Ofte står bygningerne ubenyttede tilbage, og forfaldet sætter ind. Fonden Realdania har derfor afsat 30 millioner kroner til en idékonkurrence, hvor formålet er at indsamle gode idéer til, hvordan man kan genanvende eller helt nytænke brugen af bevaringsværdige, nedlagte gårde. En stor del af de 30 millioner kroner vil gå til medfinansiering, når vinderprojekterne skal føres ud i livet. Omkring 30 millioner kvadratmeter produktionsbygninger - et areal der svarer til 6.000 fodboldbaner - skal enten rives ned eller bruges til andre formål, når op mod 15.000 landbrug i løbet af de kommende 10 år sandsynligvis nedlægges.

Under sloganet: »Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer« indbyder Realdania derfor alle til at deltage med ideer og forslag til, hvordan man kan anvende bevaringsværdige landbrugsejendomme, der har udtjent deres oprindelige formål. Alle gårdejendomme og lokaliteter kan komme på tale, hvad enten de ligger alene eller i bebyggede områder, blot der har været drevet landbrug fra stedet. Det er dog en betingelse, at idéen ikke går på kompromis med bygningernes arkitektoniske kvaliteter.

- Vi tror på, at en mere alsidig udnyttelse af de gamle gårdanlæg kan redde nogle af de bevaringsværdige gårde og samtidig skabe nyt liv på landet og i de hensygnende landsbyer. Derfor har Realdania taget initiativ til konkurrencen. Vi håber, at den vil resultere i mange gode og visionære ideer, der kan give inspiration til de mange, som allerede har eller i den kommende tid vil få problemstillingen ind på livet, siger fondschef Hans Peter Svendler.

Udover at præmiere en række interessante og visionære forslag sætter konkurrencen således fokus på den udfordring, der ligger i, at en hastigt voksende bygningsmasse risikerer at komme til at stå tom og ubenyttet hen.

Læs også