Forbud kan skade grundvand

(LANDBRUG SYD) Forbuddet mod brug af Round Up efter 15. september vil betyde en kraftig indskrænkning af reduceret jordbehandling, mener LRØ-planteavlskonsulent, Bente Andersen.

Den miljøvenlige og efterhånden også udbredte dyrkning ser således ud til at få et alvorligt grundskud i kraft af forbuddet mod brug af Glyphosat efter 15. september. I f.eks. Tyskland bruges reduceret jordbehandling netop som beskyttelse af grundvandet.

En af forkæmperne for pløjefri dyrkning, LRØ-konsulent Bente Andersen, Horsens, advarer om, at forbudet mod Round Up kan få uoverskuelige konsekvenser:

- Hvis forbuddet opretholdes får jeg meget svært ved at anbefale konsekvent brug af reduceret jordbearbejdning fremover. I store dele af Jylland vil man slet ikke kunne anvende metoden, siger Bente Andersen, der også er sekretær for den danske forening for reduceret jordbehandling, FRDK.

Problemet i Jylland er, at høsten falder senere end på Øerne. Forbuddet vil ifølge Bente Andersen derfor nok give større gener i Jylland, hvor høsten sagtens kan falde i første halvdel af september.

- Reduceret jordbearbejdning giver større biologisk aktivitet i jordoverfladen, og det er med til at nedbryde ikke ønskede stoffer og derved beskytte mod forurening af vandet, siger Bente Andersen.

Derfor mener hun, at det er meget uheldigt, at netop reduceret jordbehandling får et grundskud i kraft af forbuddet mod Glyphosat, som ellers netop skulle beskytte drikkevandsresourserne. Og uheldigt for de landmænd, som har lært at sætte pris på denne dyrkningsform - også økonomisk.

Reduceret jordbearbejdning har desuden den virkning, at makroporerne eller de såkaldte sprækker ned mod grundvandet - som netop er årsagen til forbuddet på lerjord - bliver lukket til frem for åbnet. Denne virkning er i sig selv et godt argument for at værne om denne dyrkningsform, som er afhængig af at kunne nedvisne ukrudt og spildkorn.

- Han var lydhør. Jeg tror han godt kunne se problemet. Jeg tror på en særordning. Hvis ikke, så ved jeg snart ikke hvad, for begrundelsen for forbuddet er efter min mening for tyndt. Så kan man jo forbyde alt f.eks. også jordmidler, siger Bente Andersen.

I et høringssvar til ministeriet opregner hun en række forhold, som taler imod forslaget. I stedet foreslår hun, at forbuddet rykkes til 15. oktober eller mindst til 1. oktober.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også