Kan vi hjælpe koen under varmestress

(LANDBRUG SYD) Vi elsker alle sommer og sol, men husk på, at når vi synes, det er varmt, har køer det endnu varmere. De kan kun svede 10 procent af det, mennesker kan.

Allerede ved 22-23 graders varme kombineret med høj luftfugtighed begynder de højst ydende køer at lide af en mild varmestress. Køerne begynder at svede mere og at trække vejret hurtigere (over 60 vejr-trækninger pr. minut) for at regulere legemstemperaturen.

I sådanne perioder er det vigtigste, at køerne bliver afkølet ved tildeling af masser af koldt drikkevand, overbrusning og ventilering.

Følgende fodringstiltag bør overvejes i forbindelse med varmt vejr og dermed risiko for varmestress:

Fald i foderoptagelsen kan mindskes ved at udfodre på køligere tidspunkter af døgnet, f. eks. afgræsning om natten og køerne på stald om dagen, udfodring før kl. 6.00 om morgenen og efter kl. 20.00 om aftenen, hyppigere blanding og udfodring.

Der bør tildeles mere letfordøjeligt foder under varmestress for at mindske varmeproduktionen fra foderomsætningen og for at kompensere for lavere foderoptagelse, f. eks: tungtfordøjelige cellevægge (f. eks. helsæd) kan erstattes med letfordøjelige cellevægge (f. eks. roepiller).

Foderrationen kan suppleres med mættet fedt, da det er energi, som ikke skal forgæres i vommen, og som ikke ødelægger vommiljøet. Husk tyggetiden skal opretholdes.

Hold øje med drøvtygningsaktiviteten (50-60 procent af de køer, der ikke æder, skal tygge drøv ca. to timer efter fodring). For at mindske selektering i foderet kan der tilsættes koldt vand til foder med mere end 40 procent tørstof. Samtidig bør der tildeles en form for buffer (gær eller Na-bikarbonat) i foderet.

Under varmestress belastes køernes immunsystem hårdt. Sammenholdt med, at der er forhøjet temperatur også i foderet, er det vigtigt at supplere med ekstra vitaminer for at sikre køernes sundhed og deres forsvar mod infektioner (specielt E-vitamin).

Læs også