Motorvejen koster jord

(LANDBRUG FYN) Ved ekspropriationerne til motorvejen mellem Odense og Svendborg har udgangspunktet for erstatning til de berørte lodsejere været 110.000 kr. pr. ha. Ifølge Agrogården en realistisk pris på Midtfyn, men en lodsejer i Allerup peger på, at det er langt under handelsprisen for jord i Odense-området.

Ekspropriationerne af jord til motorvejen mellem Odense og Svendborg er i fuld gang. Trafikministeriets ekspropriationskommission startede i begyndelsen af året i Allerup-området ved den nordlige ende af motorvejen og har siden arbejdet sig mod syd.

Efterhånden tegner der sig et billede af, at udgangspunktet for de foretagne ekspropriationer har været en pris på 110.000 kr. pr. ha (11 kr. pr. m²). I et interview til Fyns Amts Avis har økonomirådgiver Karl Åge Hansen, Agrogården, vurderet, at denne pris var et udmærket udgangspunkt, hvilket er faldet minkavler Jens Jørgen Madsen, Allerup, for brystet.

- Her i Allerup-området har prisen således været 12 kr. Men allerede ved Årslev er man nede på 11 kr., så man kan frygte for, hvad der sker med de sager, der ligger længere væk. Derfor finder jeg det uheldigt, at man melder ud, at 11 kroner er et udmærket udgangspunkt - især når så mange sager ikke er behandlet færdig.

- De sidste to ejendomshandler her på egnen er sket til en pris på 14,30 kr. pr. m², oplyser Jens Jørgen Madsen. De tal kan dokumenteres, og vi har kæmpet meget for at få arealprisen op på 13 kr., hvilket dog ikke er lykkedes.

- Vi havde den første sag med ekspropriationskommissionen i februar. Vi ankede afgørelsen til taksationskommissionen, som i juni hævede erstatningen med ca. 120.000 kr. - for ejendomsforringelse og »defigureringsarealer« (tilbageværende hjørner og småarealer, red.).

- Jeg er ikke tilfreds med den erstatning, vi er blevet tilkendt, siger Jens Jørgen Madsen. I øvrigt mener jeg også, at man bør tage hensyn til, om det drejer sig om en landmand, der er ved at stoppe - eller en, der fortsat vil ekspandere. Derfor mener jeg, at man fra Agrogården burde trække udtalelsen om de 11 kr. som et godt udgangspunkt tilbage.

- I det midtfynske område sker de fleste handler med til priser fra 80-120.000 kr. pr. ha. En erstatningspris på 110.000 kr. pr. ha er vel at mærke for »ren« landbrugsjord. Dertil kommer diverse ulempeerstatninger m.m., siger Karl Åge Hansen. Han medgiver dog, at man på Midtfyn oftest har mulighed for at bytte sig til erstatningsjord, hvilket er vanskeligt eller umuligt nær ved de store byer.

Læs også