Kamp for husdyrregistrering på Fyn

Kontrolforening mener, at Dansk Kvægs omlægning af CHR-arbejdet bør og kan omstødes, og har indkaldt Peder Phillipp til møde på Fyn.

Bestyrelsen i Kontrolforeningen Fyn har indkaldt Dansk Kvægs formand Peder Phillipp til møde i LandboFyns lokaler i Vissenbjerg på mandag den 7. juli. Eneste punkt på dagsordenen er den fremtidige placering af arbejdet med at vedligeholde Det Centrale Husdyrregister (CHR).

Dansk Kvægs bestyrelse vedtog på et bestyrelsesmøde den 10. juni en omorganisering af arbejdet, så det fra nytår flyttes fra 16 regionale kvægbrugskontorer til kun fire. De fire CHR afdelinger placerede Dansk Kvægs bestyrelse samtidigt på landbrugscentrene i henholdsvis Aalborg, Holstebro, Brørup og Slagelse.

Dermed bliver der - som omtalt i Landbrug Fyn den 16. juni - ifølge planen ikke arbejde med CHR på kvæggangen på LandboFyns center på Damsbovej i Vissenbjerg, da opgaverne skal flyttes til Slagelse.

Flemming Hansen er desuden næstformand for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, og han havde inviteret fællesudvalgets formand Lars Iversen med til at deltage på kontrolforeningens første og mest presserende punkt på dagsordenen.

- Hvis vi var blevet kasseret på ikke at leve op til kravene, så havde jeg måske kunnet acceptere Dansk Kvægs plan, men medarbejderne på Fyn ligger i toppen, når vi sammenligner med de andre eksisterende afdelinger landet over, siger Lars Iversen.

Flemming Hansen sætter også spørgsmålstegn ved de forudsætninger Dansk Kvæg lægger til grund for rive husdyrregistreringen fra Fyn.

- Hver medarbejder på Fyn indtaster 50.000 hændelser pr. år. Dansk Kvæg, mener, at hver medarbejder bør indtaste 80.000 hændelser pr. år, men man bør også vurdere risikoen for, at der opstår fejlregistreringer, siger Flemming Hansen.

- Vi har dygtige medarbejdere i et fremtidssikret kontor med gode forhold og nye maskiner. Vi kan ikke leve med, at man fra centralt hold griber ind i det lokale arbejde som organisationerne på Fyn har udført for at få tingene op at stå. Dansk Kvæg fortjener ikke det renommé, som den har fået på det seneste efter denne beslutning, mener kontrolforeningsformanden.

Ifølge Flemming Hansen vil der på det ekstraordinære møde med Peder Phillipp dukke repræsentanter fra flere lokale foreninger og udvalg op for at hjælpe med at overbevise Dansk Kvægs formand om, at et af de tilbageværende centre hører hjemme på Fyn.

- Jeg er blevet inviteret til et møde på Fyn, hvorefter vi vil tage en snak om sagen. Jeg kan ikke forestille mig, at Dansk Kvæg vil gøre beslutningen om, siger Peder Phillipp, der desuden afviser, at der kan blive tale om et ekstraordinært møde om sagen i Dansk Kvægs bestyrelse.

Næste ordinære møde i Dansk Kvæg er 13. august.

Læs også