Kapløb om BSE-test på levende dyr

(Effektivt Landbrug) Otte millioner kroner postes i dansk selskab i et håb om at selskabet kan udvikle test, der kan betyde, at fremtidige mistænkte besætninger kan erklæres fri for kogalskab i stedet for at destrueres.

Håbet om et værktøj, der kan erklære mistænkte kvægbesætninger fri for kogalskab og dermed undgå nedslagninger, har fået landbrugets ventureselskab aktieselskabet Agroventure til at føre an i en kapitaltilførsel på otte millioner kroner til anpartsselskabet Copenhagen Boitech Assets (CBA).

Selskabet kappes med tyske og amerikanske forskere om at komme først på markedet med en rentabel analysemetode.

Det danske anpartsselskabs aktiv er en patentanmeldt metode til at påvise såkaldt fejlfoldede proteiner, der forbindes med BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy).

Hidtil har det kun været muligt at påvise BSE ved laboratoriundersøgelser efter obduktionen af mistænkte kvæg. Med den patentanmeldte metode håber Copenhagen Boitech Assets at kunne udvikle en tilstrækkelig billig test, der kan udføres på blodprøver fra levende kvæg.

VækstFonden, der er en del af den danske stats erhvervsfremmesystem, har investeret tre millioner kroner i testen.

Det californiske firma Chronix Biomedical præsenterede 17. maj på et universitet i Michigan, USA en test udviklet i samarbejde med tyske forskere fra universitetet i Göttingen. Den tysk-amerikanske test bygger også på analyser af blodprøver.

Chronix Biomedical forventer at søge myndighederne om en godkendelse af testen i år og forventer, at prisen for en test på et levende dyr vil blive den samme, som for de nuværende laboratorieundersøgelser efter en obduktion.

- Selv om der måtte komme andre på markedet, anser vi CBA’s test for at være konkurrencedygtig, siger Peter Hansen, bestyrelsesformand i AgroVenture til Effektivt Landbrug.

Læs også