Første hold køer på årets Dyrskue

30 flotte køer fra Slagelse tyvstartede i dag på Roskilde Dyrskue. Køerne er venligst udlånt af en landmand for at være statister i Dyrskuets demonstrationsstald.

Demonstrationsstalden, der blev etableret sidste år, er en løsdriftsstald for malkekøer.

For at vise publikum stalden i funktion skal der naturligvis også være nogle køer, og de ankom i dag. Hans og Bente Frandsen er landmandsparret fra Slagelse, der har lånt køerne ud til formålet. De har selv en løsdriftsstald med malkerobot. Køerne har nu et par dage til at vænne sig til de nye omgivelser inden det store rykind fredag.

De resterende cirka 1.500 dyr, der skal udstilles i løbet af dyrskuedagene kommer først i løbet af torsdag og fredag.

Læs også