Bedre økonomi savnes

(LANDBRUG SYD) Bedre økonomiske rammer for især nyetablerede landmænd var på dagsordenen i forbindelse med årsmødet i Sønderjysk Familielandbrug.

Ikke mindst dyre lån gør, at mange har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. En af de, der har forslået at gøre noget ved det, er formanden for Sønderjysk Familielandbrug, Peter Petersen, der har foreslået at lægge finansieringen om, så unge landmænd kan få 100 procent realkreditlån ved første gangs etablering - et forslag, der blev gentaget i forbindelse med foreningens årsmøde.

- Jeg har forelagt forslaget på landsmødet, og Peder Thomsen (formand for Dansk Familielandbrug, red.) har udbedt sig specifikationerne, hvorefter han har opstillet en flere siders tabel, men desværre med de forkerte tal, som jeg har påtalt. Det virker, som om han er imod ideen - hvorfor ved jeg ikke, lød det fra Peter Petersen i forbindelse med beretningen.

Han undrer sig samtidig over at Landboungdommen ikke har bakket hårdere op omkring forslaget.

- Men måske handler det om, at ingen må få bedre finansiering, end de selv har fået, konstaterede Peter Petersen, der også undrer sig over, at der ikke var plads til ham i det udvalg, som ministeren har nedsat for at se på sagen.

- Jeg så gerne en linie, der sikrer miljøet for kommende generationer af landbrugere, men jeg er meget spændt på, hvilke følger det vil få, at de grønne organisationer nu får en større finger med i spillet om udformningen. Her får de mulighed for påvirkning af grundlæggende forhold som uddannelseskrav, bopælspligt og selve de principielle spørgsmål om selveje som det bærende princip i dansk landbrug.

- Man kan ikke købe sig til et godt image, det er noget man skal gøre sig fortjent til, for der kommer altid kedelige eksempler fra pressen, som de kan slå ned på. Hver gang vi finder gode eksempler at fremhæve, kommer pressen med eksempler på det modsatte, sagde Peter Petersen, der især har et frisk eksempel i erindring - nemlig en tysk landmand, som bosætter sig i Danmark og derefter bliver beskyldt for at bruge det giftige middel bladan mod rovfugle.

Men også de talrige eksempler på utilgivelige dyretransporter og dårlig håndtering af gylle står i frisk erindring.

Læs også