Lovforslag skal gøre alle tilfredse

(Effektivt Landbrug) - Der er i bestyrelsen udvist stor vilje til at skabe en løsning, som giver udviklingsmuligheder både for den store og den mindre bedrift, pointerer Peter Gæmelke i en kommentar til Dansk Landbrugs forslag til en ny landbrugslov.

Rummelig og mere enkel end den nuværende lov.

Således betegner Dansk Landbrug selv organisationens udspil til en ny landbrugslov. Ifølge organisationens formålserklæring lægger man vægt på, at loven sikrer plads til landmandsejede bedrifter i en alsidig og mangfoldig bedriftsstruktur med plads for både fritids-, deltids- og heltidsbrug.

Eller sagt på jævnt dansk: Der skal være plads til alle på landet.

Det sker i kølvandet på, at Familiebrugssektionens formand, Peder Thomsen, der samtidig er viceformand i Dansk Landbrug, har truet med enegang, hvis fortrinsstillingen, der som bekendt er reglen om, at ejere af ejendomme under 70 hektar har ret til at opkøbe jord før andre, blev fjernet i forslaget.

Reglen om fortrinsstilling bibeholdes i Dansk Landbrugs forslag i en ændret udgave, som organisationen vurderer er spiselig på både fritidslandbrug og hos den professionelle landmand.

- Mange øjne har hvilet på os i forventning om, at det her ville gå galt. Men der er i bestyrelsen udvist stor vilje til at skabe en løsning, som giver udviklingsmuligheder både for den store og den mindre bedrift, pointerer Peter Gæmelke, der understreger, at Dansk Landbrug samlet vil gå ud og slås for at få de nye ideer gennemført.

Læs også