Store og Lille Thobo stiller om

Bedriften på to gårde ved Tommerup er under omstilling fra malkekøer til udelukkende at være med so- og slagtesvinebesætning.

I disse år sker der udvidelser på mange landbrugsbedrifter for tilpasning til fremtidens udfordringer blandt andet i forbindelse med generationsskifte.

På de to ejendomme Store og Lille Thobo ved Tommerup bliver bedriften ikke udvidet, men konverteret til alene at omfatte svineproduktion. Tidligere var der 90 malkekøer, men køerne har forladt stalden på Lille Thobo, efter at mælkekvoten er solgt.

- Det var ikke et pasningsproblem, da vi gennem ti år havde en fortrinlig fodermester, men det er mere besværet med mange driftsformer. I mit tilfælde planter, kvæg, svin og så lokalpolitikken som kommunalbestyrelsesmedlem, siger gårdejer Karl Ejner Drud, der glæder sig til forenklingen af bedriften.

Den fremtidige bedrift vil være med 200 søer placeret på Store Thobo og med produktion af omkring 4.500 slagtesvin årligt på Lille Thobo. De to Thobo-bedrifter omfatter i alt 185 hektar inklusive 22 hektar skov og med 50 hektar forpagtet.

Omstillingen foregår bygningsmæssigt ved egen og medhjælperes indsats. Det er kutymen for arbejdets udførelse hos familien Drud på Store og Lille Thobo.

I 1999 blev den daværende svinebesætning skiftet totalt ud, så besætningen har SPF-X status.

- Det er aldeles uønskeligt at risikere lavere status. Derfor vil der ikke blive købt puljegrise ind fra starten. Så hellere vente, mener Karl Ejner Drud, der er utrolig bange for smitterisici.

Han har ledt efter grise uden PRRS og mycoplasma via SPF-Selskabet og konsulenter, men det passende antal på 180 stk. 30 kg grise hver fjortende dag er ikke på markedet.

Karl Ejner Drud valgte en sektionsopdeling af stalden, som det mest gunstige for produktionen, men aktuelt er det tilpassede antal med til at modvirke en konkret aftale om faste leverancer. 240 stk. grise pr. leverance havde tilsyneladende været bedre.

I den givne situation og med lav notering vil det give mindre driftstab ved at fremskynde den planlagte ombygning til 200 søer med klimastald i et maskinhus på Store Thobo. Derfor er de fornødne skridt nu gjort til en godkendelse af denne ændring.

Foruden indretningen af klimastalden på Store Thobo vil der blive lavet løbe- og farestald, hvor der nu er ungsvin- og slagtesvinestald. Den ældre fare- og goldsostald vil forblive uændret frem til 2013, som er året for deres endeligt i henhold til reglerne.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse har det ikke voldt problemer at få ændret til slagtesvin, og den kommende ændring til større sohold forventes også at blive problemfrit. De samlede dyreenheder er på 232 DE.

Plastpanelerne leveres i syv meter længder, og så tilpasser man selv målene. Tilsvarende gælder det for de rustfrie skinner, at de også skæres til på stedet. Stierne er med to tredjedele spalter og en tredjedel fast gulv med indlagte varmeslanger. Stalden har diffus ventilation.

Der skal tørfodres i et Betamat fodringsanlæg med 50 mm kæde, og der er monteret to vandledninger, hvoraf den ene er til medicindosering, som derfor kan reguleres til hver enkelt automat. Overbrusningsanlæg er ligeledes etableret. Fodringsanlægget med blander skal indrettes på St. Thobo, hvorfra det vil blive transporteret til to siloer på Ll. Thobo.

Med disse tiltag mener Karl Ejner Drud at have indrettet bedriften fremtidssikret med harmoni, hvad angår jord, bygninger og arbejdsmæssigt.

Læs også