På ny formandsskifte hos bygninger og maskiner

(Effektivt Landbrug) I forbindelse med nykonstitueringen i sidste uge ændredes navnet fra Landsudvalget for Bygninger og Maskiner til Landsudvalget for Byggeri og Teknik.

Efter kun et år på posten som formand for Landsudvalget for Byggeri og Teknik meddelte Ivar Skovgaard Jensen, Rønde, at han ville trække sig fra hvervet.

Ved et konstituerede møde i sidste uge blev det i stedet Hans Pedersen Schmidt, Arnum ved Gram, der påtog sig opgaven.

Den afgående formand har meddelt Landsudvalget, at han efter et år på formandsposten måtte erkende, at arbejdet er mere tidskrævende end forventet. På denne baggrund og med hensyntagen til sine øvrige gøremål valgte Skovgaard Jensen ikke at genopstille til formandsvalget, men han fortsætter som medlem af landsudvalget.

Han har været medlem af landsudvalget siden 1996 og lige så længe formand for Bygnings- og Maskinudvalget Sønderjylland. Han er næstformand i Sønderjysk Landboforening, og i en arbejdsdeling med formanden, Gert Karkov, tager Hans Pedersen Schmidt sig af de indadvendte aktiviteter i foreningen, herunder rådgivningen. Han er tillige formand for foreningens regnskabsudvalg og med i svinebrugsudvalget samt næstformand i Hatting KS.

På mødet besluttede udvalget i øvrigt at skifte navn fra Landsudvalget for Bygninger og Maskiner til Landsudvalget for Byggeri og Teknik. Tilsvarende har fagkontoret i Landscentret nu navnet »Byggeri og Teknik«.

Læs også