Ny formand i LandboSyd

(LANDBRUG SYD)Henrik Enderlein blev valgt som ny formand for LandboSyd i forbindelse med foreningens generalforsamling i sidste uge, hvor den nuværende formand Jens Peter Kaad trak sig efter eget ønske.

Han ønskede derimod ikke genvalg, da han i stedet vil hellige sig arbejdet med sin bedrift, og hvis alt går vel stile efter en fremtidig karriere indenfor politik. Som ny formand blev i stedet enstemmigt valgt Henrik Enderlein.

Jens Peter Kaad benyttede samtidig lejligheden til af aflægge sin sidste beretning, hvor han med egne ord »kom hele verden rundt«. Både med hensyn til de lokale forhold omkring landbruget, men også det landspolitiske billede og den omkringliggende verden, hvor både udvidelsen af EU og Irak-krisen fylder godt op.

Det var dog ikke alt ved den kommende østudvidelse, som Jens Peter Kaad betegnede som spændende. Blandt andet er den planlagte afkobling af støtten et springende punkt, der kan få alvorlige konsekvenser for danske landmænd.

Jens Peter Kaad hilser den planlagte imagekampagne for landbruget velkommen, da han mener, det virkelig er noget, der kan rykke ved danskernes holdninger.

- Vi har som landmænd nogle store udfordringer i forhold til at få en bedre opbakning, end den vi får i dag. Derfor er det for mig uforståeligt, at der er så stor modstand mod imagekampagnen fra visse dele af erhvervet, sagde Jens Peter Kaad, der ikke mindst mener, at de mange negative historier i medierne, senest hele problematikken om pesticider i drikkevandet, skader landbruget.

Omkring netop landbruget og dets produktionsmuligheder var der i øvrigt ros fra Jens Peter Kaad til Sønderjyllands Amt, der har vist vilje og initiativer til at gøre sagsbehandlingstiderne kortere. Men Jens Peter Kaad efterlyser stadig en mere enkel og fleksibel administration omkring VVM og screeninger

Foruden Jens Peter Kaad var desuden næstformand Lennert Petersen og bestyrelsesmedlem Mogens Dall på valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Lennert Petersen blev genvalgt som næstformand, mens der var nyvalg til Lars Peter Jensen.

Læs også