Rigt bytte i dansk biavl

For første gang i 20 år oplever Danmarks Biavlerforening fremgang.

Biavl er igen ved at blive en populær hobby. Efter næsten 20 års konstant tilbagegang summer bierne igen fra nye stader i villahaver og småskove. Det er lykkedes for Danmarks Biavlerforening at få vendt nedturen, så medlemsskaren sidste år voksede til gavn for såvel haveejere som erhvervsdrivende. Honningbier er afgørende for en ordentlig bestøvning af mange markafgrøder og frugttræer, desuden er der stor efterspørgsel på dansk honning.

- Der er mangel på biavlere, og derfor var det vigtigt for os at få vendt udviklingen. Nu håber jeg, at vi kan fastholde fremgangen de kommende år, siger formanden for Danmarks Biavlerforening, Verner Schou.

Medlemstallet i Danmarks Biavlerforening er stort set halveret de seneste 20 år, så der i dag er under 3.800 medlemmer.

- Tilbagegangen måtte vendes for at sikre erhvervet, og derfor startede foreningen en kampagne for at skaffe nye biavlere, siger Verner Schou.

Kampagnen er nu lykkedes, foreningen har i 2002 haft en tilgang på 450 nye medlemmer, hvilket har udvidet den lystige ring af medlemmer.

Danmarks Biavlerforening følger op på sidste års succes. Der vil igen i år være begynderkurser rundt omkring i landet, og foreningernes skolebigårde vil tilbyde undervisning i praktisk biavl hele sommeren igennem.

Biernes dag, den 10. maj, vil blive afholdt med en lang række forskellige tiltag fra Danmarks Biavlerforening.

Læs også