Dansk Landbrug protesterer mod afkobling af hektarpræmie

(Effektivt Landbrug) Dansk Landbrugs udtrykker en skarp protest mod indholdet af den midtvejs-reform, som kommissær Frans Fischler har fremlagt.

Ifølge reformforslaget skal hektarpræmien tilhøre den landmand, der har drevet jorden i referenceårene 2000, 2001 og 2002.

Landmænd vil miste hektarpræmierne til de landmænd, som de i sin tid indgik aftale med. Ligeledes kan landmænd miste præmien, hvis de har købt jord, som ikke i samtlige tre referenceår har oppebåret hektarpræmie. Samtidig indebærer reformforslaget en betydelig usikkerhed for de mange handler og forpagtningsaftaler, der traditionelt indgås på denne årstid, fordi regelgrundlaget ikke er fastlagt.

Dansk Landbrugs forslag ændrer ikke på den samlede støtte i forhold til Kommissionens forslag. Modellen vil som udgangspunkt betyde, at cirka 6,1 milliarder kroner fordeles som afkoblet støtte, der er uafhængig af produktionen.

De resterende cirka 1,7 milliarder kroner skal som nu gives i forhold til produktionen.

Læs også