Landbrugets fonde i hænderne på forbrugere og forskere

Tvivl om uvildighed i tildeling skal udelukkes. Forbrugere, arbejdstagere og forskere får indflydelse på, hvem der skal have penge.

Fødevareministeriet er i øjeblikket i færd med overvejelser, som skal munde ud i et lovforslag om en række ændringer af reglerne om landbrugets produktions- og promilleafgiftsfondene (bemyndigelsesloven).

Pengene i fondene kommer fra landbruget selv – dels i form af grønne afgifter, der skal tilbageføres til erhvervet, dels som produktionsafgifter, som opkræves efter indstilling fra erhvervet selv, og som skal anvendes indenfor samme sektor, hvor de opkræves.

Målet med arbejdet er blandt andet at sikre en struktur for de pågældende fonde, der gør, at der ikke kan rejses tvivl om uvildigheden i tildelingerne fra fondene.

- På den anden side, er der behov for, at andre interesser også kommer til udtryk i fondenes bestyrelsesarbejde. Derfor vil jeg lægge op til, at andre samfundsmæssige interesser repræsenteres stærkere – det gælder for eksempel forbrugere, arbejdstagere, forskning med videre, fortsætter ministeren.

- Der er brug for, at producenterne bliver bredere repræsenteret, så alle dele af den sektor, som betaler afgiften også har indflydelse på anvendelsen af midlerne. I den forbindelse skal vi også sikre, at den enkelte bestyrelse ikke domineres af en enkelt virksomhed, siger Mariann Fischer Boel.

Udover sammensætningen af bestyrelsen for de enkelte fonde, har fødevareministeren også bedt om, at det undersøges i hvilket omfang fondsmidlerne kan indgå som medfinansiering af EU programmer.

Læs også