På høje tid med en omkostningseffektiv klimapolitik

– Det er derfor meget fornuftigt, at de internationale markedsbaserede midler som handel med kvoter i kombination med Joint Implementation og Clean Development-projekter bliver en central del af klimastrategien. Disse midler matcher også den liberalisering, der sker af energimarkederne og det faktum, at klimaproblematikken er grænseoverskridende.

– Vi lægger desuden vægt på en optimal udnyttelse af indenlandske tiltag. Når det gælder reduktion af drivhusgasserne, har dansk landbrug mange effektive virkemidler. Det gælder biogas, biomasse og flydende biobrændstoffer. Vi er glade for, at regeringen nu fremlægger dokumentation for de store samfundsøkonomiske gevinster, der er ved biogasanlæg. Biogas er et af de billigste Kyoto-instrumenter. Sammen med de mange andre fordele, der er ved biogas, er det oplagt at satse på biogassen i klimasammenhæng, og derfor bør regeringen sikre afklarede rammebetingelser, der vil fremme en udbygning, siger Peter Gæmelke.

Landbrugsraadet er enig med regeringen i, at finansieringen skal ske på en afbalanceret måde mellem de enkelte sektorer og i forhold til, hvor meget den enkelte sektor i forvejen har bidraget til reduktion af drivhusgasudledningen. I dansk jordbrug og fødevareindustri er der i mange år gjort en stor indsats for at reducere CO2-udledningen. Således har erhvervet samlet reduceret CO2-emissionerne med 12 procent i perioden 1990 til 2001.

Landbrugsraadet foreslår samtidig, at en del af provenuet ved salg af elselskaber går over i en pulje, som kan bruges til at dække nogle af omkostningerne til klimapolitikken fremfor at bruge disse midler i de almindelige finanslovsforhandlinger.

– Fra erhvervets side lægger vi desuden stor vægt på, at biomassseplanen nu implementeres som tidligere aftalt, idet biomasse også bidrager til en betydelig CO2-reduktion. Hvis regeringen vælger at gøre en indsats på transportområdet, kan dette hensigtsmæssigt opnås ved anvendelse af biobrændstoffer. Herved opnås en væsentligt billigere gevinst end gennem øgede brændstofafgifter eller kørselsafgifter, siger Peter Gæmelke.

Læs også