Et skelsættende år for landbruget

(LANDBUG SYD)Fusionen til Dansk Landbrug, udvidelsen af EU, og krisen omkring Irak var blot nogle af de mange emner, der blev diskuteret i forbindelse med sidste uges delegeretmøde i Ribe Amts Landboforeninger.

Formanden for Ribe Amts Landboforeninger, Knud Erik Nielsen, kom i sin beretning i forbindelse med delegeretmødet i sidste uge på Hotel Arnbjerg i Varde ind på netop den planlagte udvidelse af EU mod øst, hvor der var ros til den danske regering og ikke mindst statsminister Anders Fogh Rasmussens håndtering af udvidelsen under Danmarks formandskab.

- Det er flot, at en lille nation kan stå i spidsen for sådan en udvidelse, slog Knud Erik Nielsen fast, der dog samtidig også kom ind på den bekymring, der hersker i landbruget over udvidelsen:

- Mange landmænd vil nok spørge sig selv, om de nye landes landmænd er en trussel rent produktionsmæssigt, eller om det giver nye muligheder for danske landmænds produkter og »know-how« - jeg tror det sidste, sagde Knud Erik Nielsen, der dog især tror, at udvidelsens succes kommer til at afhænge af, om de 100 millioner nye EU-borgere vil få en tilstrækkelig velstandsfremgang i de første år efter udvidelsen.

Samtidig mener Knud Erik Nielsen, at det er vigtigt, at man fra politisk hold ikke kun satser på højere uddannelser til unge, men også tilgodeser landbruget og håndværksfagene.

Endelig kom Knud Erik Nielsen også ind på dansk landbrugs holdning til EU-reformen af landbruget, hvor man grundlæggende mener, at den kommer på et forkert tidspunkt - nemlig midt i WTO-forhandlingerne og optagelsen af de nye EU-medlemslande. Samtidig er der utilfredshed med afkoblingsforslaget for landbrugsstøtten,ligesom man finder en kommende mælkereform for unødvendig.

- Jeg vil gerne i forbindelse med dette delegeretmøde lægge op til tættere samarbejde mellem de to foreninger regionalt, sagde han i forbindelse med sin beretning.

Han var dog ikke klar til, som foreslået fra salen, at slå de foreningers møder sammen på lokalt plan endnu. Netop familielandbruget har markeret klart, at de lægger meget stor vægt på at være selvstændige lokalt.

Knud Erik Nielsen sluttede sin beretning af ved at komme omkring de lange sagsbehandlingstider for VVM screening, debatten om jordbrugskommissioner samt ikke mindst den planlagte image-kampagne til 78 mio. kroner, som har delt landbruget i to lejre. Dem, der mener, det er en værdifuld profilering af landbruget, og de, der mener, det et spild af penge. Knud Erik Nielsen lagde ikke skjul på, at han tilhører sidstnævnte.

Læs også