Firmaovertagelse danner grobund for øget dansk frøproduktion

Hunsballe Frø har købt halvdelen af det hollandske frøfirma Zelden. Som følge deraf er Hunsballe’s avlsplan netop opjusteret med 1.000 hektar. Men der er givet brug for endnu større opjusteringer, og det åbner muligheder for nye såvel som eksisterende frøavlere, vurderes det.

Baggrunden er, at Hunsballe Frø A/S i Holstebro sammen med Deutsche Saatveredelung GmbH (DSV) har overtaget det hollandske firma Zelder i Ottersum nær Nijmegen. Zelder er bedst kendt for græsforædling, men har også produktion og salg herunder eksport af frø.

Køberne deler det hollandske selskab med 50 procent til hver. Men inden da har Hunsballe Frø overtaget hele Zelders forædling af græsfrø samt selskabets sorter af græsfrø. Denne forædling bliver nu fusioneret med DSV’s forædling af græsfrø og placeret i et fælles selskab, der vil være i drift pr. 1. juli i år.

Gruppen Hunsballe, DSV og Zelder bliver den tredjestørste udbyder af frø i Europa.

Sammenholdt med handlen i Holland og samarbejdet med DSV lægger Hunsballe Frø da heller ikke skjul på, at optimismen trives – ikke mindst på vegne af de danske frøavlere:

- Jeg forventer, at købet af Zelder samt det udvidede samarbejde med DSV vil medføre en markant større produktion af frø hos os. Foreløbig har vi opjusteret vores avlsplan med 1.000 hektar. Den proces sker løbende, og beskeden går direkte ud til avlerne.

- Men der bliver behov for endnu flere hektar med frø hos vore avlere. Hvor mange hektar ekstra, der skal ind i avlsplanen, kan vi endnu ikke sige. Men der er ikke tvivl om, at vi også vil få behov for at byde nye avlere velkommen. Eksempelvis folk, som har brug for vekselafgrøder, nævner direktør Steen Kisselhegn, Hunsballe Frø.

Han nævner videre, at kapaciteten på Hunsballe’s to nye produktionsanlæg i Holstebro og Sørbymagle ved Slagelse, vil blive langt bedre udnyttet som følge af den seneste handel.

- Alt i alt vil overtagelsen betyde bedre afregning til frøavlerne, og det er hovedideen bag det aktuelle køb og samarbejde, fastslår Steen Kisselhegn.

- Da vi har haft tæt samarbejde med selskabet i mange år, og da selskabets græssorter udgør næsten halvdelen af vores portefølje, indledte vi straks forhandlinger om en overtagelse, forklarer Steen Kisselhegn.

Direktøren vurderer, at gruppen samlet set får et af de bredeste og mest avancerede sortsprogrammer i Europa, som Hunsballe Frø nu får eneret til sammen med DSV.

- DSV og Zelders programmer i græsfrø supplerer hinanden særdeles godt uden ret stor overlapning, understreger Steen Kisselhegn, og fortsætter:

- Zelder har især satset på de mest udbredte arter, almindelig rajgræs, italiensk rajgræs, rødsvingel og engrapgræs med egenskaber, der passer godt til brug i kystnære lande som Danmark, England og Holland. DSV forædler et mere bredt program af græssorter, der er særlig velegnede til brug i de centrale dele af Europa. DSV har også forædling af kløver - bl.a. sorter, der viser gode resultater i dansk afprøvning. DSV har desuden omfattende forædling af bl.a. raps og korn.

- Disse sorter har egenskaber, som brugerne værdsætter. De seneste afprøvningsresultater fra Landskontoret for Planteavl viser da også, at DSV-sorternes brugsegenskaber ligger i top.

- Sorterne fra DSV og Zelder har ikke alene særdeles gode brugsegenskaber, men det er også karakteristisk, at sorterne har gode frøudbytteegenskaber. Danske Frøavleres sortsundersøgelse viser, at frøudbyttet for mange af sorterne fra DSV og Zelder ligger over gennemsnittet, pointerer Steen Kisselhegn, og understreger afslutningsvis:

- Vore muligheder på eksportmarkederne vil blive forbedrede af, at vi får adgang til det store program af sorter, der dækker stort set alle markeder for græsfrø, og vi samtidig får et nært salgssamarbejde mellem DSV, Zelder og Hunsballe.

Firmaet er blandt de væsentligste frøproducerende virksomheder i Danmark og Europa, og har 46 ansatte. Selskabets nye produktionsfaciliteter i Holstebro og Sørbymagle ved Slagelse er blandt de mest moderne i Europa.

Firmaet har en årlig omsætning på 84 millioner kroner, og en markedsandel i Danmark på en tredjedel samt en stor international frøhandel.

Hunsballe Frø har arbejdet sammen med DSV og Zelder i mange år. DSV og Zelders sorter er således velkendte hos Hunsballe’s avlere.

Læs også