Andelsformands nytårsudtalelse: Flot fremgang i andelssektoren

Dynamisk udvikling på næsten alle områder skaber resultater for andelshaverne og for samfundet, siger Danske Andelsselskabers formand, gdr. Bent Juul Sørensen, i sin nytårsudtalelse

i andelssektoren

I en tid, hvor store børsafhængige virksomheder oplever vigende internationale konjunkturer, er det glædeligt at notere fremgang hos næsten alle medlemmer af Danske Andelsselskaber - til gavn ikke blot for deres andelshavere, men for hele det danske samfund.

Det siger formanden for Danske Andelsselskaber, gårdejer Bent Juul Sørensen, i en nytårsudtalelse.

- De flotte regnskaber i hele vores del af andelssektoren afspejler, at andelsorganiseringen er mere levedygtig end nogensinde, fortsætter Bent Juul Sørensen. Det gælder lige fra kød og mælk til grovvarer, frø, æg, stivelseskartofler, pelsauktion, frugt og grønt, olie og benzin, andelskasser og forsikringsselskaber.

- Men vi har minsandten heller ikke stået i stampe. Fusioner og opkøb har også præget 2002 – måske med grovvarekonsortiets køb af KFKs grovvareaktiviteter som det mest spektakulære. Men også fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg samt etableringen af Tican Foods må karakteriseres som markante begivenheder, siger formanden, der tillige fremhæver DFLs køb af hollandske Cebeco Seeds, der næsten fordobler det danske andelsselskabs omsætning.

Dertil kommer, at tre andelskartoffelmelsfabrikker har besluttet sammen at opføre en pulverfabrik i Brande.

- Det er den dynamik, som bl.a. disse begivenheder er udtryk for, der bevirker, at vi stadig har en særdeles driftig andelssektor i Danmark med over 100 milliarder kroner i omsætning. Vi har som andelshavere grund til at være stolte af vore virksomheder og af den organisationsform, der nu i 120 år har været båret af et fremsyn, som det er vores forpligtelse at bygge videre på, også i det nye år, slutter Bent Juul Sørensen.

Læs også