Mange faremomenter i landbruget

Projektleder Charlotte Hjort mener, landmændene i Vejle Amt er blevet bedre til at tænke på sikkerheden efter det treårige projekt – mange mødte frem til afslutningen i Horsens.

Foto: Svend Erik Christensen

- Jeg tror, der er sket noget. Der har været meget fokus på sikkerheden, og jeg tror og håber, der er sket en holdningsændring.

Ordene kommer fra Charlotte Hjort, der har været projektleder for forebyggelsesprojektet i Vejle Amt, »Landbruget – en sikker arbejdsplads«, der startede 1 maj 1999 og sluttede af med en aktivitetsdag på Bygholm Landbrugsskole, hvor der igen blev sat fokus på sikkerheden i landbruget.

- Det blev en helt forrygende dag, og hvor der i hvert fald var flere end 250, der kiggede forbi, så vi er yderst tilfredse, understreger Charlotte Hjort.

Det blev også demonstreret, at det er en god ting at få ryddet op på gulvet, så risikoen for at falde i løse genstande ikke er til stede. Og så var der en vinkelsliber, hvor afbryderen ikke virkede – det klarede landmanden ved at montere en afbryder lidt længere nede på ledningen – en vippeafbryder, som kendes fra bl.a. nogle sengelamper – en metode, der kan være livsfarlig.

Aktivitetsdagen gav mulighed for at få testet hørelsen, og Charlotte Hjort fortæller, at der dagen igennem var mange, der fik checket hørelsen og konstaterede, at hørelsen kan tage skade, hvis man sidder i en traktor og ikke husker høreværnet. Der var også mange, der fik checket lungefunktionen, og der var lejlighed til at vise sine evner på en genoplivningsdukke.

- Nu stopper projektet, men mange gav udtryk for, at det vil være en god ide med et førstehjælpskursus med genoplivning, så det forslag kan vi kun give videre, lyder det fra Charlotte Hjort.

Flere udstillere deltog i aktivitetsdagen og præsenterede forskelligt sikkerhedsudstyr, og Charlotte Hjort glæder sig over, at de efterfølgende roste dagen – der var kontakt til mange landmænd, og det kom der en god snak ud af – for alle vil selvfølgelig gerne passe på sig selv, men hidtil har nogle landmænd set stort på det.

Projektet var været målrettet Vejle Amt, men landmændene i de andre amter må selvfølgelig gerne tage ved lære af kollegerne og være forsigtige – der sker fortsat for mange uheld og ulykker i landbruget.

Læs også