Den største i Danmark

KAPACITET: I sidste uge blev den hidtidige største såmaskine herhjemme leveret til Danmarks største agerbrug Overgaard Gods ved Hadsund. Kapaciteten er på op til 25 hektar pr. time.

Reduceret jordbehandling er et af de store emner i dansk planteavl. Også for Danmarks største agerbrug Overgaard Gods ved Hadsund.

JF-Fabriken – J. Freudendahl A/S i Sønderborg kunne i sidste uge levere Danmarks største såmaskine gennem MejlbyAgro A/S Maskinforretning – en Lemken Solitair 12 pneumatisk såmaskine på 12 meter og med en kapacitet på op til 25 hektar pr. time.

- Reduceret jordbehandling er et af de helt store emner i dansk planteavl. Det skyldes dels de reducerede omkostninger ved denne form for jordbehandling og dels store arbejdsbesparelser, siger Anders Bruun Rasmussen fra JF-TEAM Danmark, der er produktchef for Lemken i Danmark.

Han nævner videre, at Lemken Solitair 12 med sin 12 meters arbejdsbredde er i stand til nøjagtig placering af såsæden. Såmaskinen har en tankkapacitet på 5.200 liter. Det svarer til cirka 4.000 kg hvede.

Solitair 12, der er en luftsåmaskine, kan også leveres i 8, 9, 10 og 12 meter, er konstueret med et nøjagtigt såskærsystem, som består af dobbelt forsatte skiveskær med dybdeføringsruller.

- Indkøbet er alene baseret på den kapacitet, Lemken såmaskinen har, og vi arbejder i øjeblikket på, at løse »opgaven« med at få forarbejdet til såningen til at gå i hak, siger han.

Overgaard Gods, der er på 3.355 hektar, hvoraf 1.631 hektar er markbrug, 1.280 hektar med skovbrug og resten er strandenge og veje m.v., beskæftiger 35 fuldtidsansatte.

Der er kun 80 hektar oven vande. Resten er inddæmmet fra Mariager Fjord og Kattegat.

Læs også