Nyt kapitel i sagen Jørgen Christensen

Fogeden i Holsted skal afgøre, om det er rimeligt, at gårdejeren skal betale mere end en halv million kroner for mærkning af kreaturer, der slet ikke er så meget værd.

Et nyt kapitel i sagen om tvangsmærkningen af gårdejer Jørgen Christensens kreaturer på ejendommen i Læborg ved Vejen tog i sidste uge sin begyndelse i fogedretten i Holsted. Denne gang gælder det politiets regning til den 71-årige gårdejer på mere end en halv million kroner for mærkningen og registreringen.

Jørgen Christensen og hans advokat, Steffen Olsen-Kludt, København, afviser politiets krav på 548.150,53 kroner og vil højest acceptere et beløb på omkring 25.000 kroner.

Omvendt mener politimester Mogens Osborg, Ribe, at regningen ikke kunne have været mindre. For ikke at risikere sammenstød med Jørgen Christensen, der aldrig har lagt skjul på sit had til magthaverne, fandt politiet og repræsentanter fra Fødevareregion Esbjerg det rigtigst at fjerne dyrene fra gården og anbringe dem et andet sted, hvor de nødvendige prøver og registrering blev foretaget.

Indfangning, transport, opstaldning, foder, øremærker, blodprøveudtagning og andre følgeomkostninger løber op i det store beløb, hvor advokaten mener, det hele kunne være foretaget på ejendommen til et beløb på i hvert fald under 30.000 kroner.

Forsvareren krævede ham afhørt som vidne, og selvom Mogens Osborg stillede spørgsmålstegn ved det uheldige i også at skulle være vidne samtidig med, at han førte sagen, sagde dommeren ja.

Han måtte dog blive siddende på sin plads og skulle ikke i vidneskranken, og hans sidste bemærkning i rollen som vidne vakte latter hos tilhørerne. Begge parter må stille spørgsmål til et vidne, men som Mogens Osborg sagde:

- Jeg har ingen spørgsmål til mig selv.

Siden politiet sammen med landbrugskyndige folk skred til indfangning af dyrene og igen afleverede dem til Jørgen Christensen, er der kommet nye kalve til. De er heller ikke mærkede, men Jørgen Christensen siger, at han nu overvejer at lægge kursen om og måske tage fat på selv at mærke sine dyr.

Han kan ikke se andre muligheder, og kravet på mere end en halv million kroner kan blive kostbar på mere end en måde – det kan måske betyde, at gården ender på tvangsauktion alt afhængig af, hvad fogedretten når frem til. Bliver afgørelsen, at Jørgen Christensen skal betale mere end en halv million kroner, har han ikke pengene, så der skal mindst gøres udlæg i ejendommen.

Advokaten sætter også spørgsmålstegn ved flere af de regninger, som politiet mener, Jørgen Christensen skal betale.

- Hvorfor skal Jørgen Christensen betale for, at en vognmand ikke kan køre bil, sagde advokaten med henvisning til en regning for reparation af en port, som lastbilen havde ødelagt i forbindelse med aflæsning af dyrene.

- Der må også være noget, der hedder erhvervsskade, så hvorfor skal han betale en dyrlægeregning, fordi en ko angreb en hest i forbindelse med en cowboys indfangning af de løsslupne kreaturer, spurgte Steffen Olsen-Kludt.

- Jeg tager dyrenes parti og afskyr den behandling, dyr udsættes for ved den industrialisering, vi er udsat for, sagde Jørgen Christensen, der i øvrigt var meget fåmælt og ikke havde de vanlige store angreb mod politi og myndigheder, da der blev taget hul på endnu et af mange kapitler i politiets sag mod Jørgen Christensen – en sag, der har kørt i adskillige år.

Læs også