Markvandring med afrikansk islæt

Forskellige landbrugskulturer mødtes forleden, da der var efterårsmarkvandring i Simmersted.

Og blandt deltagerne var også en gruppe landbrugskonsulenter fra blandt andet Uganda, Tanzania og en enkelt fra Vietnam, der for tiden er i Danmark i forbindelse med et Danida-støttet studie på Nordisk Landbrugs Akademi i Odense.

Kjeld Forsom, der er konsulent og leder af planteavlsafdelingen i DSH Faglige Center ved Sønderjysk Familielandbrug i Løgumkloster, stod for gennemgangen af de forskellige vinterafgrøder, og hvordan man sikrer at holde dem rene for ukrudt, snegle og lus.

Det blev samtidig til en grundig gennemgang af både pløje- og harvemetoder, der kan forhindre udbredelsen af snegle, men også af de mange sprøjtemidler, der findes på markedet til bekæmpelse af ukrudt og utøj.

Kjeld Forsom var samtidig vært for de afrikanske landsbrugskonsulenter, der var med for at se hvordan en landbrugskonsulent arbejder i Danmark, og hvordan en dansk markvandring finder sted.

Mens det ofte er kvinderne, der må i marken og passe dyrene i Afrika, er det stik modsat i Danmark.

- I Danmark er det mændene der må i marken og tjene pengene, mens det er kvinderne der styrer pengene og bruger dem, tilføjede Johannes Jensen grinende, mens han fortalte om sin bedrift, som han for tre år siden helt overtog efter sin far, efter at de i omkring fem år havde drevet den sammen som selskab.

Bedriften, der efter et køb af nabogården i 2000, nu består af 120 malkekøer og godt 140 hektar mark, hvoraf to tredjedele er hvede, mens resten er fordelt på vinterbyg, majs og græs. Dertil kommer 7 hektar skov og 1000 slagtesvin, som Johannes bror står for pasningen af. Desuden er der to medhjælpere ansat. Bedriften er yderligere blevet udvidet med bygningen af en ny stald i 1999.

Til sammenligning kunne de afrikanske gæster fortælle, at landbrugenes størrelse i de respektive hjemlande varierer enormt. Fra en lille mark og et par køer til større brug med op til 50 køer. Og der er rigtig mange af dem. I for eksempel Uganda kan en landbrugskonsulent der er leder af et enkelt amt, have mellem 30.000 og 50.000 landmænd han skal stå for vejledningen af.

Læs også