Korinth klar til fusion

Alt tyder på, at de to fynske landbrugsskoler fusionerer fra 1. januar 2003. Begge skoler vil dog i det daglige fortsætte uændret – men med en fælles regnskabsmæssig »bundlinie« og med fælles elevadministration.

- Hvis det går, som vi regner med, vil vi lave en fusion mellem Dalum Landbrugsskole og Korinth Landbrugsskole fra og med 1. januar 2003. Beslutningen er truffet af de to skolers bestyrelser men skal tillige formelt konfirmeres af skolernes generalforsamlinger.

- I en overgangsperiode vil der være en fælles bestyrelse, bestående af medlemmerne af de to nuværende bestyrelser, som skal fungere, indtil de respektive generalforsamlinger har godkendt fusionen, og der kan vælges en ny bestyrelse for den samlede virksomhed.

Det siger forstander Christian Ermose, Korinth Landbrugsskole. Han understreger samtidig, at begge de to fynske landbrugsskoler i det daglige vil køre videre som hidtil – med Jørgen P. Jensen som leder på Dalum og Christian Ermose som leder på Korinth.

- Der skal dog stadig være et kontor i Korinth, og vi vil fremover komme med egne regnskaber for skolen, landbruget m.v., som til sidst skal indgå i et fælles regnskab med en fælles bundlinie. Desuden vil der også blive en fælles elevadministration.

- I forvejen har vi jo en arbejdsdeling her på Fyn, således at vi tager os af den grundlæggende uddannelse med landbrugsuddannelsens modul 1A og 1B, mens Dalum tilbyder de øvrige moduler samt overbygningsuddannelserne.

- For lærernes vedkommende vil der blive tale om en fælles ansættelse ved den fynske landbrugsskole men med arbejdssted henholdsvis Korinth eller Dalum.

Christian Ermose oplyser i den forbindelse, at den fynske landbrugsskolefusion får navnet »Landbrugsskolen« - med Dalum Landbrugsskole og/eller Korinth Landbrugsskole anført som »undertitel«.

- Vores nuværende modul 1A hold, som i øvrigt forlader skolen på fredag, tæller ca. 40 elever, hvilket er nogenlunde samme antal som sidste år.

Korinth Landbrugsskole har uændret otte lærere. Det vil fusionen ikke ændre på. Dog vil der på længere sigt formentlig være mulighed for en mere fleksibel tilpasning af lærerstaben mellem de to skoler, således at ressourcerne kan udnyttes bedst muligt i takt med de svingende elevtal i årets løb.

Læs også