Million-erstatningskrav på vej til minkfoderproducent

Næsten 150 jyske og fynske minkavlere har sendt store erstatningskrav til Sole Minkfoder A/S i Hedensted. Virksomhedens foder mistænkes for at være smittekilde til blodsygdom hos mink.

Erstatningskrav, der kan løbe op i adskillige millioner kroner.

Hans egen minkfarm er også ramt af sygdommen, og det betyder, at Tage Pedersen er havnet i den ret specielle situation, at han kommer til at skulle sagsøge sit eget firma.

- Da vores foder kom under mistanke, tog jeg straks kontakt til de ramte minkavlere og opfordrede dem til at søge erstatning. Vi har en produktansvarsforsikring som gerne skulle dække minkavlernes tab, og det gælder også mine egne mink, siger Tage Pedersen.

Og hvor stor erstatningen bliver, kommer til at afhænge af, hvor store minkfarmene er. Største udgift bliver at skulle købe nye avlsdyr, der typisk koster mellem 200 og 500 kroner stykket. Skindene fra de dyr, der skal aflives, kan nemlig godt bruges, så det er med til at begrænse tabene.

- Det er klart, at det derfor nærmest er som at lede efter en nål i en høstak, hvis man skal finde ud af præcist, hvor smitten kommer fra, siger Tage Pedersen, der dog oplyser, at man er i fuld gang med at undersøge leverandørerne.

Indtil videre har man indkredset en mulig smitte til foder produceret i april og maj i år, men der er, ifølge Tage Pedersen, lang vej endnu, før man kan sige noget mere præcist.

Selv har han i hvert fald ikke fået nogen negative reaktioner i forbindelse med udbruddet af den smitsomme minksygdom - hverken i sin egenskab af direktør for Sole Minkfoder eller som formand for Fyn- og Sydjyllands Pelsdyravlerforening.

- Jeg fornemmer, at alle er enige om, at der er tale om et hændeligt uheld, som ingen er skyld i. Minkavlere har samtidig den fordel i forhold til for eksempel kylllingefarmere, at de ikke rammes helt så hårdt, hvis en besætning skal aflives, forklarer Tage Pedersen.

Minkfarmerne kan nemlig sagtens pelse de syge dyr og bruge skindene. Ekstraudgiften består foruden nyanskaffelse af nye avlsdyr også i en omfattende rengøring af bure og bygninger.

Tage Pedersen anslår ud fra tidligere tilfælde af minksygdommen, at alle minkavlere senest næste år vil være på samme niveau som før sygdommen.

Læs også