Hollænder i sekretærstolen

1. oktober tiltræder Frans Erve som regionssekretær i De fynske Landboforeninger. I 1975 kom han til Danmark som ungdomskonsulent og efter mange år i Landbrugsraadet har han stor indsigt i landbrugets forhold og betydningen af samfundskontakten.

Regionssekretærstillingen i De fynske Landboforeninger er nemlig blevet besat af 54-årige Frans Erve, der er et kendt ansigt i organisationssammenhæng. Således har han en baggrund som ungdomskonsulent i Frederiksborg Amts Landboungdom fra 1975 og siden 1978 i Landbrugsraadet, hvor han indtil for tre år siden satte sit store præg på samfundskontaktområdet.

Alt fra den spæde start med »Landbrugsspillet« tilbage i 1977/78 til »Grøn Søndag« og »Spor i Landskabet« har Frans Erve stået fadder til.

Nævnes skal også det minderige projekt med renoveringen af Frihedsstøtten i København, som den nye fynske regionssekretær husker som en stor og spændende udfordring.

Samfundskontaktarbejdet har i det hele taget fyldt meget i Frans Erves karriere, og det kan nu videreføres i det nye job på Fyn.

En opgave, som Frans Erve glæder sig meget til.

- Rammerne for en tæt kontakt mellem landbruget og det omgivende samfund kan ganske enkelt ikke være bedre end dyrskuepladsen i Odense. Det første år vil jeg nok ikke ændre væsentligt, men selvfølgelig har jeg nogle idéer om dyrskuet og nye spændende momenter, hvor både samfundskontakten og det faglige element i skuet fremover kan tilgodeses, siger Frans Erve.

Vel vidende, at der netop på Fyn de seneste år har foregået gennemgribende strukturændringer indenfor landboforeningerne, så ser han store dimensioner i det nye job.

- Egentlig vil det være et herligt mål, hvis den nuværende fynske model kunne danne skole andre steder. Det faglige arbejde er nu godt fordelt, og de tre basisorganisationer i De fynske Landboforeninger er enige om løsningen af en række opgaver i fællesskab - med udgangspunkt i min jobbeskrivelse.

- Min fornemste opgave bliver ganske enkelt at skabe synlighed omkring De fynske Landboforeninger, uden at det sker på bekostning af de lokale organisationer. Og her mener jeg såvel over for myndigheder og samfundet, som overfor landmændene, understreger den kommende regionssekretær.

Netop hans indsigt i organisationsforholdene og det politiske felt gjorde, at Frans Erve lagde billet ind på jobbet på Fyn - efter i tre år at have været ude i det kommercielle erhvervsliv.

- Jeg havde mødt nogle spændende mennesker, og helt velovervejet gik jeg med i et projekt omkring en e-businessportal med import af blomster direkte fra Holland. Det skete i selskabsform, hvor min opgave var ledelse og fremskaffelse af kapital. Konceptet var godt, og det kører stadigt. Men selskabet måtte lukke, og i det hele taget har projektet lært mig meget og givet mig værdifulde forretningsmæssige og forhandlingsmæssige erfaringer.

Efterfølgende var den nye regionssekretær indtil kontraktens udløb i sommer projektansat direktør for det fynske gyllesepareringsprojekt Org Energy ApS, der blandt andet har været finansieret af Agro Venture selskabet.

Frans Erve, der er født og opvokset på en kvæggård i Apeldorn i det centrale Holland, mødte i sin tid sin tilkomne under et ophold i Canada i forbindelse med arbejdet indenfor IAEA med udveksling af landbrugspraktikanter.

Tilfældigt blev det i 1968 til et praktikophold i Nordsjælland i forbindelse med agronomuddannelsen i Holland, og ordene fra hans vært kom senere til at holde stik.

- Som 19-20-årig hæftede jeg mig ikke ved den gamle mands erfaringer: Når du en gang bliver gift og får børn, så vil de forlange at vende hjem, når de bliver 10 år. Han fik ret, og derfor søgte jeg jobbet som nordsjællandsk ungdomskonsulent, lyder det fra De fynske Landboforeningers kommende sekretær, der har bibeholdt sit hollandske statsborgerskab.

Læs også