Fynsk ja og nej til fusionen

Landbrug Fyn’s læserundersøgelse viste blandt landboforeningsmedlemmerne en markant tilslutning til den foreslåede fusion mellem landbrugets hovedorganisationer. Til gengæld er der et lille flertal af nej-sigere blandt familielandbrugets fynske medlemmer.

Blandt de fynske medlemmer af landboforeningerne er man ikke i tvivl om, at en fusion mellem landboforeningerne og familielandbruget er en god idé. Ikke mindre end 88 procent er for en sammenlægning af hovedorganisationerne, medens 6 procent af landboforeningsmedlemmerne på Fyn svarede nej og andre 6 procent valgte at sætte kryds ud for »ved ikke«.

Som det fremgår af skemaet nedenfor, var der blandt familielandbrugets fynske medlemmer anderledes større uenighed om fusionsspørgsmålet. Ud af besvarelserne var 44 procent for en fusion, medens de øvrige 56 procent var imod en sammensmeltning med landboorganisationerne.

- I bestyrelsen er vi enige om, at det er en god idé, og medlemskredsen har heldigvis samme opfattelse, lyder det fra formanden, der på fredag ved foreningens delegeretmøde i Odense håber, at fusionen nærmere vil blive drøftet.

Formanden for Fyns Familielandbrug, Niels Chr. Larsen, glæder sig over, at Landbrug Fyns mini-undersøgelser underbygger den fifty-fifty-holdning, som han fornemmer i familielandbrugets medlemskreds.

- Medlemmerne ønsker ikke et så stort spørgsmål afgjort uden en gennemgribende debat og analysering. Derfor er de fleste imod gennemførelsen af en fusion på det fremlagte grundlag.

- For medlemmerne drejer det sig ikke om at spare et par hundrede kroner ved at slå medlemsbladene sammen eller fyre en håndfuld medarbejdere som en rationaliseringsgevinst. Det drejer sig om, at en over 100 år gammel organisation nedlægges og om at miste indflydelse. Vore seks folk i en ny ledelse vil blive gidsler, og det lokale i vor organisation vil blive svært at opretholde. Derfor medlemmerne i familielandbruget vil miste den lokale forening.

- Diskussionen er ganske enkelt startet på et forkert grundlag, påpeger den fynske familielandbrugsformand. Det har været »alt eller intet« princippet, og den sælger ikke medlemskaber. Nej, i stedet burde vi have diskuteret øgede samarbejdsmuligheder, for eksempel omkring udvalg og organisationen i Skejby.

- Nu går man i stedet efter at skabe en mastodont - en papirtiger, som bliver dyr og fjern for medlemmerne, lyder det fra Niels Chr. Larsen, der håber på et stort fremmøde og en god debat, når der i Fyns Familielandbrug den 25. september holdes medlemsmøde om fusionsspørgsmålet.

Som bekendt modtages Landbrug Fyn af alle fynske jordbrugere, og som det fremgår er der indkommet besvarelser fra landmænd med forskellige tilhørsforhold til organisationerne.

Langt hovedparten af besvarelserne var forsynet med navn og adresse, og af disse fremgår det, at meninger fra alle egne af Fyn er repræsenteret. Blandt indsenderne er der for ulejligheden udloddet tre dejlige bogpræmier. De tre vindere blev Henry E. Poulsen, Strammelse, Hjalmar Hansen, Søllinge samt Jacob Hansen, Munkebo. De vil alle få tilsendt præmien.

Landbrug Fyn takker for interessen for meningsmålingen, og ser frem til nogle måneder med debat og meningsudvekslinger også i spalterne, inden de endelig afgørelse om fusionen tages i slutningen af november.

Læs også