EU-fokus på fynsk gartneri

I forbindelse med det uformelle landbrugsministermøde i Nyborg i dagene 7.-10. september var der blandt andet arrangeret besøg på Danmarks største potteplante- og krydderurtegartneri, Rosborg Gartneri i Bellinge.

Rosborg Gartneri i Bellinge ved Odense fik fornemt besøg sidste mandag.

Gartneriet, der er en af fem afdelinger i gartnerivirksomheden Rosborg Denmark, slog mandag den 9. september dørene op for landbrugsministrene fra de 15 nuværende EU-lande samt EU’s kommissær for landbrug og fiskeri, Franz Fischler, og EU’s forbrugerkommissær, David Byrne.

De prominente gæster fik derved - tillige med en række embedsmænd samt et stort opbud af pressefolk fra hele Europa - et interessant indblik i produktionen på Danmarks største potteplante- og krydderurtegartneri.

Besøget hos Rosborg Gartneri var et led i programmet for det uformelle landbrugsministermøde, som fra lørdag den 7. til tirsdag den 10. september fandt sted i Nyborg under forsæde af den danske fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Blandt gæsterne var endvidere Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsraadet, som efter gartneribesøget var vært ved en frokost for ministre og embedsmænd på Falsled Kro.

Siden er virksomheden vokset, så den i dag består af i alt fem gartnerier henholdsvis i Bellinge, Otterup og Gårslev og med et samlet væksthusareal på 159.900 m², svarende til 25 fodboldbaner.

Den årlige produktion udgør mere end 22 millioner stk. potteplanter, 850.000 kg tomater og 10 millioner stk. krydderurter. Det betyder, at der i gennemsnit ugentligt kører 35 lastbiler ud til kunderne med varer - også om søndagen.

Hvert af de fem gartnerier har selvstændigt ansvar for deres produktområde - lige fra stiklingerne sættes, og til det færdige produkt er pakket og klar til salg.

Virksomhedens produkter er tilgængelige i hele Europa, og de er kendt under varemærket EuroStar PLANTS.

I 1998 fik virksomheden Odense Erhvervsråds Erhvervspris for at føre en fremsynet miljøpolitik, for at levere produkter af høj kvalitet gennem anvendelse af moderne produktionsteknologi og endelig for at skabe 15 nye arbejdspladser ved at imødekomme stigende efterspørgsel efter friske krydderurter.

Fyns Amts Miljøpris 1999 blev tildelt Rosborg Denmark for gennemførelse af en række miljømæssige initiativer, der har nedbragt ressourceforbruget og reduceret miljøbelastningen fra produktionen.

Endelig modtog virksomheden Netværksprisen for Socialt Ansvar 2000 for et projekt med beskæftigelse af kosovoalbanske flygtninge. Formålet med prisen er at udbrede de gode initiativer inden for det sociale område. Rosborg Denmark er i øvrigt nomineret til denne pris igen i år.

- Det er naturligvis en »fjer i hatten«, og det er med til yderligere at udbrede kendskabet til dansk gartnerierhverv i det øvrige Europa.

Læs også