Danish Crown tilbyder lammeslagtning syd for grænsen

Dansk lammeafdeling nedlægges

lammeslagtning syd for grænsen

På Danish Crown’s store kreaturslagteri i Husum syd for den danske grænse slagtes der således årligt ca. 25.000 lam. Herfra stammer de berømte marsklam, som også afsættes til restaurations-sektoren i Danmark.

I Danmark drev Danish Crown tidligere et lammeslagteri i Kolding, som dog blev nedlagt i 2001. Siden da har Danish Crown videreført en lille aktivitet på området i samarbejde med et privat slagteri og en leverandørforening.

Danish Crown har nu besluttet at indstille de danske aktiviteter på dette område med virkning fra 1. oktober 2002, hvorimod lammeslagtningerne i Husum vil blive videreført – også med danske lam i det omfang der er interesse for at levere til slagtning syd for grænsen.

- Produktion af slagtelam i Danmark er en lille, og ofte hobbypræget niche, og grundlaget for en særskilt forretningsaktivitet på dette område er meget beskedent. Samtidigt ligger aktiviteten udenfor andelsvirksomhedens primære område, som er baseret på slagtning af svin og kreaturer. Derfor har vi fundet det mest hensigtsmæssigt fremover at koncentrere vore lammeaktiviteter om slagteriet i Husum, siger formanden for Danish Crown’s kreaturudvalg Peder Philip.

- Vi vil imidlertid stå til rådighed for de danske lammeleverandører, som er interesseret i at levere til os i Husum, og vi vil drøfte disse muligheder med leverandørforeningens bestyrelse, siger Peder Philip.

Danish Crown modtog sidste år ca. 12.000 danske lam til slagtning, mens der slagtedes 25.000 lam i Husum. Den danske produktion af lammekød er i international sammenhæng meget beskeden, og hovedparten af det danske forbrug dækkes ved import – primært fra New Zealand.

Læs også