Undskyld til Lilholm

Brande Kommune beklager, at bræmmesagen mod landmand blev rejst på et for spinkelt grundlag.

Gårdejer Gunnar Lilholm fra Uhre ved Brande blev ikke alene frifundet i Vestre Landsret i en sag om overtrædelse af loven om bræmmer – han har nu også fået en officiel, offentlig undskyldning fra Brande Kommune.

»Jeg beklager, at Brande Kommune har rejst sagen på et for spinkelt grundlag«, hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen underskrevet af bl.a. borgmester Preben Christensen (Å).

I landsretten kom der nye oplysninger frem i sagen, og det gjorde, at Gunnar Lilholm blev pure frifundet, og i pressemeddelelsen hedder det også, at »med den viden, vi har i dag, burde Brande Kommune ikke have rejst hele bræmmesagen«.

Pressemeddelelsen er udfærdiget i fællesskab mellem kommunen og Gunnar Lilholm, og med offentliggørelsen anser begge parter sagen for afsluttet. Gunnar Lilholm ønskede netop denne undskyldning offentliggjort, og det er nu sket.

Han nægtede at betale, og sagen endte i byretten i Herning, hvor han reelt accepterede en advarsel. Den fortrød han imidlertid, og noget overraskende sagde Procesbevillingsnævnet ja til, at sagen kunne genoptages i landsretten, hvor han blev frifundet.

Ganske vist havde han kørt nærmere åløbet end de to meter, men fejlen lå hos kommunen. En kommunal medarbejder havde gravet noget af grøftekanten og smidt det på Gunnar Lilholms jord. Her fik jorden lov at blive liggende, og Gunnar Lilholm måtte selv sørge for at få det bredt ud på marken – hvorved han var nærmere end de to meter – disse oplysninger var netop ikke fremme i byretten.

Det er ikke tilladt at ændre åløbets hældning, og Ringkøbing Amt har påbudt kommunen at få gjort noget ved det. Enten skal siden retableres, eller også skal den nye grænse godkendes.

Læs også