Brogede rekordkøer

To fynske SDM-køer har rundet en ydelse på 100.000 kg mælk. Det blev i tirsdags fejret på Harrekildegård i Eskildstrup og på Christiansborg ved Herrested.

Hos gårdejer John Harrekilde, Harrekildegård i Eskildstrup, var det ko nr. 564, der blev trukket ud af stedets nye, store løsdriftsstald for at blive hædret på græsplænen foran stuehuset.

Koen, der blev indkøbt som løbekvie, bliver 12 år til oktober. Af ejeren bliver den betegnet som en »overlevelses-ko« blandt gårdens godt 100 køer. Typisk bliver den stående på marken og græsser, medens de øvrige lægger sig i græsset eller søger ly for regnen.

- Derfor har den kunnet holde ved i så mange år, vurderer John Harrekilde, der ikke umiddelbart har tænkt sig at skille sig af med rekordkoen.

I gennemsnit i dens 8.9 år med mælkeydelse har den ydet 11.253 kg med 802 kg værdistof. Fire tyre og fire kviekalve er det foreløbigt blevet til.

Den 12-årige Hubert-datter, nr. 444, har født syv tyrekalve og en enkelt kviekalv ad naturlig vej, medens yderligere to tyre og to kviekalve er kommet til verden efter skylning af koen.

Rekordkoen kom sammen med 40 øvrige køer og 40 kvier fra en besætning ved Viborg, da Gitte og Carsten Hedegaard etablerede deres store besætning i 1993.

Allerede året efter var koen, der ellers kun blev indkøbt til slagteprisen, fordi den ikke var drægtig, med på dyrskue i Odense. Det blev en stor succes, idet den blev valgt som modelko blandt de yngste SDM-køer. Tre gange yderligere har nr. 444 været på dyrskue, senest i 2000 som livsydelsesko, og tre gange er det blevet til ærespræmie.

På det højeste af »karrieren« præsterede koen tre kontrolleringer i træk med over 60 kg mælk, og i dens bedste år i 1998/99 nåede den op på 14.250 kg mælk og 1015 kg værdistof.

- Imidlertid har den for tiden pådraget sig en udvendig byld på yveret, fordi den har fået den vane at lægge sig helt om på siden i dybstrøelsen. Derved er den blevet trådt på af en anden ko, nævner Carsten Hedegaard.

Kun en gang tidligere har en fynsk SDM-ko nået 100.000 kg. Det skete forrige år hos Carsten Christensen i Gamby. Men flere rekordkøer er på vej, oplyser man hos Avlsforeningen SDM-Fyn. Blandt dem er det endnu en hos formanden Carsten Hedegaard.

Læs også