Vognmand: Gylleoverdækninger er livsfarlige

Når det tunge gyllegrej køres i stilling, må man ofte en tur op på gyllebeholderens overdækningen for at fjerne et stykke teltdug. – Livsfarligt arbejde, lyder det fra vestjysk gyllevognmand, der har forbudt sine folk at kravle rundt på overdækninger.

En af landets store gyllevognmænd, Poul Jørgensen fra Hover Vognmandsforretning i Vestjylland, advarer nu kraftigt sine kolleger og landmænd mod, hvad han betegner som livsfarlige gylleoverdækninger.

- Problemet med overdækningerne er, at man skal kravle rundt oppe på selve overdækningen, når man skal afdække det hul, gyllen skal suges op af. Jeg har forbudt mine chauffører at kravle rundt på gylleoverdækninger. Men det gør det selvfølgelig ikke mindre farligt for den landmand eller medhjælper, der så er nødt til at afdække hullet, så vi kan komme ned til gyllen, siger han og fortsætter:

- Det her er virkeligt et kæmpe sikkerhedsmæssigt problem, og det er dybt urimeligt, at landmanden skal sætte liv og førlighed på spil, siger en fortørnet Poul Jørgensen, der påpeger, at producenterne har et stort ansvar på området.

- Vi har til dato ikke set et eneste system, der fungerer tilfredsstillende, siger indehaveren af Hover Vognmandsforretning, der årligt flytter 230.000 tons gylle, slam og spildevand for landmænd i hele Danmark.

Firmaet har til formålet to sættevogne, som hver flytter 34.000 liter af gangen. Vognene læsse på fire minutter og tømmes lige så hurtigt. En ny sættevogn er bestilt, fordi efterspørgslen efter store gylletransporter stiger voldsomt i takt med, at landbrugene bliver større.

- Vi bruger ofte al for megen tid på at ramme hullerne, siger han og uddyber:

- En af mine folk brugte forleden et kvarter på at ramme et hul på 1,2x1,2 meter. Når hullerne er så små, kan det næsten ikke undgås, at der sker skader på dugen. Husk på, at chaufføren sidder 15 meter fra hullet, når han styrer kranen. Ofte er det mørkt, når vi kommer frem, og derfor så vi gerne, at hullerne var på 3x5 meter og gerne 4x5 meter, så de var til at ramme.

- Hidtil har producenterne ikke tage det alvorligt, når vi har omtalt disse problemer. Hverken når det gælder det sikkerhedsmæssige, eller det rent praktiske omkring hullernes størrelse.

- Jeg håber, slutter Poul Jørgensen, at jeg ved at råbe op omkring det her, kan få sat fokus på problemerne. For de er der, og de skal løses, før det går galt.

Gårdejer Niels Jørgen Pedersen i Ølstrup ved Ringkøbing er en af de landmænd, der på egen krop har følt, hvilken risiko der løbes, når gylleoverdækningen skal trækkes fra, så der kan suges gylle op af beholderen.

- Som tingene fungerer i dag, har producenterne ikke løst opgaven godt nok. Vi udsætter os selv for en al for stor risiko, og derfor har jeg afbestilt de to overdækninger, jeg skulle have sat op i maj, siger Niels Jørgen Pedersen, der har cirka 20 gyllebeholdere på sine gårde.

- Jeg er i grunden godt tilfreds med selve overdækningen. Men det er det sikkerhedsmæssige, der bekymrer mig. Der sker en ulykke en dag, hvis ikke tingene ændres, siger den vestjyske landmand, der for at imødegå en alvorlig ulykke har bestilt stiger hos den lokale smed. Stigerne skal monteres indvendigt i gyllebeholderne. For skulle det gå galt en dag, håber han det alligevel vil være muligt at kravle ud igen ved hjælp af stigerne.

- Men det er selvfølgelig kun en nødløsning. Og før producenterne får gjort deres arbejde færdigt, skal jeg ikke have flere overdækninger.

Niels Jørgen Pedersen har i øvrigt fået monteret ekstra store huller (2x5 meter) i sin gylleoverdækning for at gøre det nemmer at pumpe gylle fra beholderen.

Thomas Roos fra Arbejdstilsynet har et klokkeklart råd til de landmænd, der har overdækket deres gyllebeholder:

- Gå aldrig nogensinde op på selve dugen. Det er vanvittigt, og det er ulovligt. Man må simpelthen aldrig begynde at kravle rundt oppe på sådan en teltoverdækning. I øvrigt er det ulovligt, forsikrer Thomas Roos.

Han slår desuden fast, at gylleoverdækninger skal være udstyret med en gangbro på 60-70 centimeter, hvis man har i tankerne at gå ud over sin overdækning for at betjene en luge.

- Gangbroen kan sammenlignes med den, der skal være på en silo, og det er landmanden selv, der skal lade gangbroen opføre. Sådan er reglerne, lyder det fra Thomas Roos.

Han understreger slutteligt, at luger til overdækkede gyllebeholdere til enhver tid skal kunne betjenes, så folks sikkerhed ikke bringes i fare, når de arbejder i nærheden af lugen.

- Den landmand og vognmand, der nu rejser debatten, har ret. Det her er et problem, og jeg har lige siden vi for fem-seks år siden så de første overdækninger herhjemme, gjort producenterne opmærksom på sikkerhedsproblemerne.

- Jeg har, fortsætter Jørgen Hviid, opfordret producenterne til at finde en løsning på problemerne. Men der er ikke rigtigt sket noget. Derfor er det yderst relevant, at der nu tages hul på en bredere debat omkring de her ting, siger Jørgen Hviid.

-

Kravet om store åbninger på flere kvadratmetre i gylletankenes teltduge, der nemt kan åbnes og lukkes fra jorden, kan simpelthen ikke honoreres fra leverandørerne.

- Det må blive leverandørerne af transportmateriel og tankkraner, der skal udvikle en bedre metode, så de lettere kan ramme lidt mindre huller eller dæksler, mener salgsleder Flemming Ploug fra firmaet A-Consult Agritanken i Skive.

- Til omrøring findes der i dag systemer med propeller inde i tanken, som er hensigtsmæssige, siger han.

Dermed melder han hus forbi i den diskussion, der er rejst af vognmand Poul Jørgensen fra Hover Vognmandsforretning i Vestjylland, der transporterer gylle i store sættevogne. Vognmanden påpeger, at det er livsfarligt, når landmænd, medhjælpere eller chauffører skal kravle rundt på selve overdækningen, for at kunne åbne denne, så der kan pumpes gylle ud af en overdækket beholder.

- Jeg er helt enig i, at det er livsfarligt at kravle op på dugen for at åbne til tanken. Et andet og meget farligt aspekt er også den gyllegas, der er samlet under dugen. Idet man åbner kan blot en lille bevægelse i den store teltdug sende en stor uddunstning af giftig gyllegas lige ud i hovedet på ham, der står og arbejder med at åbne dugen.

- Det er de landmænd, der vil være på forkant med både regler og omdømmet i deres nærområde, der har investeret i overdækninger, siger Flemming Plough.

- Generelt kan man sige, at prisen for teltoverdækninger ligger i størrelsesordenen 300 til 350 kroner pr. kvadratmeter, der skal tildækkes, siger Flemming Plough.

Ud over de fem års garanti, som firmaet giver på teltdugen, har man erfaret fra Holland, at en holdbarhed på 17 til 20 år ikke er ualmindelig

- Lad mig slå fast, at sikkerhedsreglerne omkring de her ting skal overholdes fra landmandens side. Der følger instruktioner med vores produkt, så der er ikke så meget at tage fejl af. Men jeg mener ikke, at der skulle være problemer med at betjene vores produkter fra jorden.

- Lugen i vores hollandske produkt fungerer via et snoretræk, og det er der ikke problemer med. Overdækningen har været på markedet i 27 år i Holland, og der har ikke været problemer, forsikrer Jesper Holm.

Han understreger dog, at lugerne på overdækningerne skal betjenes og vedligeholdes korrekt. Men bliver de det, er der ingen problemer, siger han.

Læs også