Peter Gæmelke: Støt vore kolleger i den tredje verden

Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, opfordrer nu landbrugets organisationer, foreninger og virksomheder til aktivt at være med til at sikre landmandskolleger i u-landene en anstændig pris for deres varer, så de har mulighed for at udvikle deres landbrug og dermed også deres samfund. Helt konkret kan det ske ved, at man rundt om på arbejdspladserne anvender de såkaldte Max Havelaar-mærkede produkter inden for produktgrupperne kaffe, te, kakao, chokolade mv.

Max Havelaar Fonden er en mærkningsordning for bæredygtig handel på samme måde, som Ø-mærket er det for økologiske varer. Max Havelaar-mærket er en garanti for, at selvstændige småbønder i Syd- og Mellemamerika, Afrika og Asien får en rimelig pris for deres landbrugsprodukter, og samtidig er de ansatte plantagearbejdere, der dyrker te eller bananer, sikret ordentlige arbejdsforhold og en løn, de kan leve af.

For at småbønder kan komme med i mærkningsordningen, skal de danne en andelsforening, og ifølge Peter Gæmelke er det netop andelstanken, der giver ordningen perspektiv.

– De danske landmænd er om nogen bevidste om, hvor stor betydning andelsbevægelsen har haft for udviklingen af landbruget og resten af Danmark. Hvis ikke vi havde fundet ud af at danne andelsejede virksomheder for 120 år siden, ville udviklingen af det danske samfund sandsynligvis være foregået på en helt anden måde. Derfor vil jeg gerne opfordre til at støtte disse nye andelsbønder, og det kan gøres meget enkelt ved, at man simpelthen fylder Max Havelaar-mærket kaffe i kaffemaskinerne rundt om på arbejdspladserne, siger Peter Gæmelke.

Mærkningsordningen Max Havelaar blev etableret i Holland i 1988. I Danmark blev Max Havelaar Fonden stiftet i 1995 af Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis, U-landsimporten, Arbejderbevægelsens Internationale Forum og WWF Verdensnaturfonden.

Læs også