Nyt EU-organ skal holde styr på ekspertudtalelser

En ny europæisk fødevareautoritet skal kunne rådgive politikerne i tilfælde af kommende fødevarekriser allerede før de udgør et problem. Utilstrækkelig og for langsom håndtering af tidligere fødevarekriser er baggrunden for den ambitiøse etablering, som har 250 medarbejdere i ryggen.

Det er livsfarligt at leve – og der er risiko for, man dør af det.

Den risiko vil både myndigheder og forbrugere have styr på, og derfor oprettes et nyt organ i EU. Det hedder Den Europæiske Fødevareautoritet, som efter et års forarbejde blev anerkendt Det Europæiske Råds møde i den belgiske by Laeken forleden.

Historier om det farlige ved at drikke for meget mælk den ene dag erstattes næste dag af ekspertudtalelser om, at mælk er livsnødvendigt. Eller når forbrugerne rammes af kollektive angstneuroser, som det skete med salmonella- og kogalskabsfrygten. Det, der i landbruget og fødevareindustrien opleves som fødevarekriser, skal styres bedre, mener EU.

Med et budget på cirka 300 millioner kroner skal Den Europæiske Fødevareautoritet opbygges med en stab af op mod 250 medarbejdere. Endnu er det ikke besluttet, hvor fødevareautoriteten fysisk skal have sit hjemsted, men organisationen ligger fast.

Håndteringerne af de senere års fødevarekriser har været for langsomme og usikre, mener man. Det er baggrunden for oprettelsen af Den Europæiske Fødevareautoritet, der i øvrigt får følgeskab af andre autoriteter, et luftfartssikkerhedsagentur, et søsikkerhedsagentur og senere et jernbanesikkerhedsagentur.

Fødevareautoriteten skal også bistå EU-Kommissionen i tilfælde af en ny fødevarekrise og give hurtigere varslinger om fødevarekriser under opsejling.

En af de særlige opgaver for den nye fødevareautoritet bliver at holde øje med og kortlægge kilder til ekspertudtalelser, der er i modstrid med fødevareautoritetens egne eksperters vurdering. Her bliver man forpligtet til at samarbejde med henblik på at løse uoverensstemmelsen eller fremlægge et fælles dokument sammen med de eksperter eller den forskningsinstitution, der fremfører afvigende konklusioner i forhold til fødevareautoritetens egne. Et fælles dokument skal i så fald redegøre for de omtvistede spørgsmål.

Alt sammen for at sikre, at de ansvarlige beslutningstagere kan træffe hensigtsmæssige foranstaltninger.

Den nye fødevareautoritet vil også fungere som medlem af den kriseenhed, Europakommissionen i hvert enkelt tilfælde straks opretter, når en fødevarekrise er under opsejling.

Til at understøtte fødevareautoritetens videnskabelige status, oprettes otte ekspertpaneler, som består af videnskabsfolk fra medlemslandene. Eksperterne i disse paneler, der ikke har egentlig ansættelse i fødevareautoriteten, må ikke have nogen form for tilknytninger eller økonomiske interesser, der kan påvirke deres uafhængighed.

1. Panelet for tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer og materialer, der kommer i berøring med fødevarer.

2. Panelet for tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder.

3. Panelet for plantesundhed, plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf.

4. Panelet for genetisk modificerede organismer.

5. Panelet for diætiske produkter, ernæring og allergier.

6. Panelet for biologiske farer, herunder for eksempel BSE.

7. Panelet for forureninger i fødevarekæden.

8. Panelet for dyrs sundhed og velfærd.

Læs også