Regeringen skrotter transportafgift

Ifølge Skatteministeriet har politikerne fundet ud af, at kørselsafgiftssystemet indebærer markante omkostninger

Transportafgiften, som er blevet kritiseret fra flere sider, bliver alligevel ikke indført. Det meddeler Skatteministeriet.

- Samlet set er de administrative omkostninger på nuværende tidspunkt på et så højt et niveau, at omkostningerne ikke står mål med de fordele, som afgiften medfører. På den baggrund har regeringen besluttet at undlade at indføre kørselsafgiften for lastbiler, som det hidtil har været planlagt, lyder det således fra ministeriet.

Afgiften har mødt kritik fra flere kanter. Mange har ment, at afgiften vil ramme skævt og påvirke eksporten i negativ retning. Og nu erkender skatteminister Holger K. Nielsen (SF) altså, at afgiften vil koste for meget at implementere.

- Kørselsafgiften er overordnet set baseret på et sundt princip om, at forureneren betaler. Med en kilometerbaseret kørselsafgift vil transportbrugerne i højere grad selv være med til at betale for de udgifter, som transport af varerne medfører. Det er grundlæggende sund fornuft, påpeger Holger K. Nielsen, men fortsætter:

- Omvendt må vi bare erkende, at afgiften, som det ser ud lige nu, bliver meget dyr at implementere og administrere – både for statskassen og for virksomhederne. Vi står simpelthen ikke med en holdbar model.

Skatteministeren tilføjer, at stod man med en solid model, var der mange gode grunde til at holde fast i afgiften.

- Men når modellen ikke holder, må vi omvendt konstatere, at det ikke er det rigtige tidspunkt at pålægge erhvervslivet nye afgifter, der bliver dyre at administrere.

Læs også