Ædelgrankræft koster dyrt

På Vemmetofte Kloster døjer man med angreb af ædelgrankræft, og de fleste af stedets cirka 25 pyntegrøntsbevoksninger skal fældes

Den såkaldte ædelgrankræft er blevet et dyrt bekendtskab for skovbruget på Vemmetofte Kloster ved Faxe.

Alvorlige angreb af ædelgrankræft har medført, at produktionen af pyntegrønt på stedet er faldet fra over 100 tons pr. sæson til cirka 15 tons i den seneste sæson.

- Vi har haft problemet i de seneste 5-7 år. De første symptomer er døde grenspidser, hvor nålene falder af. Herefter arbejder sygdommen sig ind mod stammen, så træet i værste fald dør efter nogle få år, fortæller skovfoged på Vemmetofte Kloster, Jan Ebbensgaard.

- Når først der er ædelgrankræft i en bevoksning, bliver arbejdet med at klippe pyntegrønt temmelig besværligt. Kvaliteten skal jo være i orden, så folkene skal hele tiden holde øje med, at der ikke er døde grenspidser og sortere angrebne grene fra, tilføjer han.

Flytter til raske

bevoksninger

- Derfor ender det i mange tilfælde med, at vi flytter klipningen af pyntegrønt til bevoksninger, hvor sygdommen ikke er, forklarer den østsjællandske skovfoged.

Han fortæller, at der ses almindelig ædelgranlus, som kan bekæmpes kemisk, i de angrebne bevoksninger. I de samme bevoksninger ses også ædelgranstammelus i voldsomme mængder, fordi de har vist sig umulige at bekæmpe.

- Jeg kan godt frygte, at det ender med, at vi helt må stoppe produktionen af pyntegrønt. Det er ærgerligt, fordi vi nu igennem en årrække har brugt betydelige ressourcer på at etablere en kundekreds til pyntegrønt af Nordmannsgran, siger Jan Ebbensgaard.

Fjerner pyntegrøntsbevoksninger

Hans plan er nu at fjerne næsten alle de cirka 25 pyntegrøntsbevoksninger for at gøre noget. De første 10 hektar vil blive fjernet her i 2013 og lavet til flis.

- Der bliver selvfølgelig en midlertidig indtægt på salg af flis i tak med, at vi fjerner pyntegrøntsbevoksningerne. Den indtægt, vi får her, vil imidlertid ikke være stor nok til at dække omkostningen ved at plante arealerne til igen, konstaterer skovfogeden på Vemmetofte Kloster.

Det samlede skovbrug på stedet er på 1.450 hektar. Omkring 75 procent af dette areal er løvskov. En del af løvtræet sælges til produktion af møbler og gulvbelægninger. Resten sælges som brænde.

Nåletræsbevoksningerne dækker cirka 20 procent af arealet. Endelig produceres der juletræer og pyntegrønt på fem procent af arealet, hvoraf der klippes pyntegrønt på cirka 50 hektar, fortrinsvis af Nordmannsgran.

Læs også