Plads til mennesker, natur og landbrug

(LANDBRUG SYD) Henning Nielsen, medlem af initiativgruppen »Frie Bønder - levende land«, fastslår, at der skal være plads til mangfoldighed i landbruget.

En fortsat dynamisk udvikling i landdistrikterne bliver på betingelser af, at der ved fremtidige udvidelser på specielt de industrialiserede bedrifter ikke sker yderligere belastninger af nærmiljøet, samt at det kommer til at ske i et samspil med de øvrige beboere i landdistrikterne. Hvis vi ikke magter dette omdannes levende landdistrikter til en fiasko, hvor kun det effektive landbrug vil kunne trives.

Vi vil have et levende land, hvor der tages hensyn til mangfoldigheden, således, at monopoler forhindres. Alt andet vil føre til yderligere affolkning af landdistrikterne. Et rummeligt landbrug, hvor de få stækkes, og hvor det store flertal tilgodeses. I den proces skal langt flere mennesker inddrages.

Til læserne kan jeg oplyse, at Henrik Bertelsen sidder i bestyrelsen for Landbrugets rådgivningstjeneste i Skejby, der servicerer de lokale rådgivningscentre, så han har haft en endnu bedre platform til at strømline en brugbar og kvalitativ rådgivning end Gunnar Schmidt.

I den nye frie landbrugsorganisation »Frie bønder - levende land« har vi valgt at stå frit omkring rådgivningen, således at politik og rådgivning er totalt adskilte. Det må være i landmandens interesse, at der er nogen, der går andre veje og tilbyder et alternativ til det eksisterende.

Er vi ikke liberale bønder. Monopoldannelser er af et onde, overalt hvor det opstår. Frie bønder tager udgangspunkt i små og mellemstore landbrug og her er der ofte en anden filosofi, end på store industrialiserede bedrifter og der er derfor også behov for en anden type rådgivning.

Der er forsket rigeligt i stordriftsfordele - nu skal der udvikles modeller for, hvordan selvejer-bonden kan overleve uden at det ender i industri. Vi vil se, at nogen vil træde helt nye veje i den proces.

Derudover vil der som et alternativ til det eksisterende rådgivningssystem kunne tilbydes regnskabsudarbejdelse. I øjeblikket arbejdes der med en aftale med Agrogruppen Danmark, og denne aftale forventes på plads ultimo januar. Vi har ikke noget imod, at være bølgebryder og være med til at fremme konkurrencen indenfor rådgivning. Det er faktisk vores pligt, for det vil være til gavn for alle landmænd.

Læs også