Bedring i vente for planteavlere

Selvom 2002 var et trist år for dansk planteavl med faldende priser og udbytte, venter Produktionsøkonomigruppen fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, lidt lysere tider fremover.

Planteavlernes regnskaber fra 2002 viser, at de største bedrifter klarede sig bedre end de mindre, og at de store økologiske bedrifter udnyttede deres areal relativt bedre end de tilsvarende konventionelle. Overordnet set ventes dækningsbidraget at stige en smule i 2003/2004.

I pjecen »Produktionsøkonomi Planteavl« giver forfatterne fra Produktionsøkonomigruppen fra Landscentret altså udtryk for en vis optimisme efter regnskabsåret 2002, selvom dækningsbidraget for kornafgrøder gennemsnitligt faldt med 11 procent i forhold til 2001.

Læs også