»Godt Landmandskab« uden politikere

Landbrugets egne folk kom for at se, hvordan man driver hensigtsmæssigt landbrug uden at gå på kompromis med udbytte eller arbejde. Til gengæld kunne der kigges langt efter de indbudte politikere.

Der var lagt op til, at landbruget og politikerne skulle mødes for at få en faglig og oplysende snak om begrebet »Godt Landmandsskab«.

Både miljøminister Svend Auken (S) og formand for Teknik og Miljø i Ribe Amt, Bent Poulsen (V), blev inviteret til en dag sammen med konsulenter fra både Landskontoret og fra Ribe Amts Familielandbrug samt lokale landmand, så dialogen mellem by og land kunne fremmes.

Seancen foregik hos gårdejer Peter Wehner, Roager ved Ribe.

Men politikerne havde åbenbart travlt med andre gøremål, idet hverken den ene eller den anden af dem dukkede op. De omkring 15 fremmødte familielandbrugere fik dog alligevel en grundig indførelse i nogle af de begreber, som »Godt Landmandsskab« står for.

Værten ved markvandringen, Peter Wehner, er med i et landsdækkende projekt om emnet »Godt Landmandsskab«, som ikke går ud på at skabe nye økologiske landmænd, men på at skabe betænksomme og fornuftige traditionelle landmænd.

Eksempelvis deltager Peter Wehner i et forsøg, der kan være medvirkende til, at han kan bruge mindre mængder gødning, uden at det går ud over udbyttet. Formålet er at mindske udvaskningen af kvælstof.

I den ene mark anvendes både gylle og kunstgødning på traditionel vis, mens der i den anden mark kun anvendes gylle. De folk, der deltog i markvandringen, kunne ikke umiddelbart se nogen forskel på vårbyggen i de to marker, så indtil videre tegner det godt.

Planteavlskonsulent Barthold Feindenhans’l fra Ribe Amts Familielandbrug førte gruppen rundt i markerne og øste af sin viden og sin erfaring. Blandt andet fortalte han, at nul anvendelse af sprøjtemiddel ikke nødvendigvis er mest miljøvenlig.

- Det er mere miljøvenligt at bruge Round-Up end det er at harve syv gange for at komme af med ukrudtet. Desto mere man roder i jorden og skaber omsætning, jo mere udvaskning af kvælstof vil der være, forklarede han.

- Under alle omstændigheder er det vigtigste ved sprøjtning, at man vælger det rigtige middel og det rigtige vejr. Det er mere væsentligt end doseringen, konstaterede han.

Læs også