Hurtig og billig jordbehandling

Der kan spares både tid og penge ved at anvende et såsæt bestående af kombiharve og såmaskine på pløjefri jord. Såsættet kan også anvendes til traditionel jordbehandling.

- Man kan spare 200 kroner pr. ha ved reduceret jordbehandling med vores kombination af kombiharve og såmaskine, fortæller produktchef H.P. Schmidt fra SM Maskiner i Stenderup ved Rødding. I regnestykket er traktortimerne sat til 150 kr./time og arbejdslønnen til 125 kr./time.

Besparelsen fremkommer ved at jorden kan stubharves, pakkes, forberedes til såbed og sås med samme maskine. Såsættet består af en Franquet kombiharve med »Soil-Runner« harve og selvrensende spiraler samt en Sulky SPI luftassisteret såmaskine.

Den dobbelt-rækket, to-delt »Soil-runner« er en knivharve, der erstatter stubharven og såbedsharven. Man sparer derved at investere i en stubharve og behøver ikke at bruge tid på at skifte harvetype.

Bag knivharven, der nu fungerer som såbedsharve, sidder den selvrensende dobbeltspiralpakker. De to sæt spiraler kører så tæt på hinanden, at de skubber jorden af hinanden og derved holder hinanden fri for jordklumper. Spiralerne pakker jorden, godt hjulpet af vægten af såmaskinen som sidder direkte ovenpå.

Den mekaniske luft-assisterede Sulky SPI regul-line såmaskine sørger for, at udsæden placeres stort set individuelt og jævnt fordelt. Ifølge H.P. Schmidt fra SM Maskiner kan man derved reducere udsædsmængden med 20 procent og stadigvæk opnå samme udbytte.

- Med en arbejdshastighed på op til 13 km/timen og en arbejdsbredde på 4 meter, kan man bearbejde jorden meget hurtigere end med traditionel pløjning og såning, hvor man typisk kører med ploven med 7-8 km/timen og en arbejdsbredde på 2,5-3 meter, forklarer H.P. Schmidt.

H.P. Schmidt henviser til de erfaringer gårdejer Bent Sønnichsen fra Bov har gjort sig. Med såsættet fra SM Maskiner har Bent Sønnichsen sparet 50 timer på hans 200 hektar jord, i forhold til det såsæt han anvendte før.

Det var i øvrigt Bent Sønnichsen, der kørte med maskinen på demonstrationsdagen, som SM Maskiner afholdte hos gårdejer Niels Kragelund, i Stenderup ved Rødding. Niels Kragelund har 70 ha med korn, ærter, majs, og græs til hans 80 SDM-køer og producerer desuden 1200 slagtesvin om året.

Læs også