Salget af plove stiger fortsat

PARADOKS: Trods den store interesse for reduceret jordbehandling og pløjefri dyrkning stiger salget af plove alligevel. Fra 824 komplette plove i 1999 til et antal på 894 i 2000. Og når hver eneste ny plov oftest også er større, betyder det, at den samlede pløjekapacitet stiger væsentligt.

Om udviklingen går i retning af pløjefri dyrkning eller det modsatte, bekymrer ikke produktchef Kristian Jakobsen, Kverneland DK i Kerteminde.

- Vi har heldigvis produkter, der henvender sig i begge retninger, konstaterer han, og fortsætter:

- Jeg tager bare til efterretning, at salget af plove i to til tre meters arbejdsbredder fortsat stiger i Danmark.

- Der er dog en klar tendens til, at mange nu rationaliserer i bund, hvilken forstærker tendensen mod komplette systemer til jordbehandling og afgrødeetablering. Skal man opnå lavere variable omkostninger pr. time, skal der noget størrelse på redskaberne, siger produktchefen.

- Vi oplever en stærk udvikling mod rationaliseringer og oprettelse af maskinfællesskaber på de større gårde, hvilket stiller større og større krav til leverandørerne. Der skal i endnu højere grad end tidligere være sikkerhed for, at grejet kan holdes kørende.

Trods den store interesse for reduceret jordbehandling og pløjefri dyrkning stiger salget af plove alligevel. Fra 824 komplette plove i 1999 til et antal på 894 i 2000. Og når hver eneste ny plov oftest også er større, betyder det, at den samlede pløjekapacitet stiger væsentligt.

Ifølge Kristian Jakobsen er der et fald i antallet af halvbugserede vendeplove, hvilket skyldes, at de nu har fået konkurrence fra fem og seks furede liftophængte plove med variabel furebredde.

Trods forøgelsen i størrelse hos den sidstnævnte kategori, fastholdes oven i købet en svag stigning.

Læs også