Naturglade landmænd

De første erfaringer fra Landskontoret for Planteavl på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby viser, at landmænd er glade for at få lavet en naturplan.

Naturplanerne udarbejdes som et led i et pilotprojekt, der koordineres af konsulent Heidi Buur Holbeck, Landskontoret for Planteavl. Formålet med naturplanen er at sætte fokus på bedriftens naturværdier og skabe bedre leveforhold for f.eks. agerhøns, sommerfugle og vilde planter.

Ved det indledende gårdbesøg får landmanden besøg af den lokale landbrugskonsulent og en medarbejder fra amtet, hvor de sammen gennemgår ejendommens naturområder. Landmanden har normalt gjort sig nogle tanker på forhånd og ved besøget udveksles og udvikles ideer. Landmanden viser sig at være glade for den dialog, der opstår ude i marken med rådgiverne i projektet.

Der fokuseres på, hvad der konkret kan gøres for at bevare og beskytte ejendommens naturværdier samtidig med, at der skal være en rentabel produktion. Rådgiverne udarbejder derefter en naturplan til landmanden, som løbende kan indarbejde nye naturtiltag.

- Pilotprojektet viser, at man kan gøre meget for at hjælpe naturen på den enkelte ejendom. Det er f.eks. oplagt at placere brakarealer i bræmmer langs vandløb og søer. På den måde bliver der skabt gode levesteder for dyr og planter, og risikoen for udvaskning af næringsstoffer og pesticider til vandløb og søer mindskes, siger Heidi Buur Holbeck.

Læs også