Fynsk VVM-mareridt

Fyns Amts behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion er helt urimelig for de fynske landmandsfamilier. Det er et mareridt, der er på vej til at blive til virkelighed, mener De fynske Landboforeningers netop afgåede formand, Lars Erik Hornemann.

Efter den meget omtalte Ståby-sag fra tidligere på sommeren – og helt aktuelt efter at Fyns Amts trafik- og miljøudvalg på sit møde den 30. august sendte 13 ud af 14 sager om udvidelse af husdyrproduktion til VVM-behandling – er VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) blevet et varmt samtaleemne blandt fynske landmænd. Samtidig med at byggeaktiviteten - og humøret – i fynsk landbrug nærmer sig et lavpunkt.

Det var derfor ikke uventet, at De fynske Landboforeningers afgående formand, Lars Hornemann, Gudbjerg, også kom ind på dette emne, da han fredag aflagde sin sidste formandsberetning.

- I den forbindelse behøver jeg vel blot at nævne Ståby-sagen. Det vil efter min mening være dybt uretfærdigt overfor ikke blot den unge familie i Ståby - eller for den sags skyld kolleger på Nordfyn og andre steder - ikke at pege på den politisk bestemte og bureaukratisk sendrægtige forvaltning af gældende formalia.

- At Ståby-landmandens påtænkte udvidelse hverken faktisk eller relativt har nogen betydning i forhold til den udledning, der i forvejen sker til Odense Fjord og Seden Strand, - ja, det har ekspertisen tydeligvis valgt at se igennem fingre med. Forstå det hvem der kan!

- Som CD´s Ebbe Kalnæs, der foruden at være medlem af Folketinget også er medlem af Naturklagenævnet, så ganske rigtigt pegede på, så skal man passe på, at samme nævn ikke bliver en instans, som skal lappe på en dårlig lovgivning. Hvis amtets eksperter har sagt, »det er bekymrende«, så følger de folkevalgte medlemmer af nævnet det, med mindre der er begået alvorlige procedurefejl. Af samme grund vil man også i fremtiden se store forskelle fra amt til amt. Det er helt urimeligt for de fynske landmandsfamilier.

- Det er, pointerer Lars Erik Hornemann, en ringe trøst for den direkte berørte lodsejer at høre alskens rørstrømsk tale fra politikere om gylle-separation som vejen til evig frelse.

- Jeg håber da også, at man får løst de aktuelle tekniske problemer med sådanne anlæg - herunder at man finder en model, som kan bruges af andre end de helt store husdyrbrug. Men indtil da må vi forvente en fair behandling fra politisk hold i retning af at sikre et bæredygtigt råderum.

- Normen er i dag fem-seks måneder. Til trods for at Svend Auken har sendt en henstilling til amterne om at sikre landmanden et fuldgyldigt svar i løbet af kun 14 dage. Det er en helt utilfredsstillende situation, når vi samtidig véd, at andre amter kan løfte samme opgave langt hurtigere og mere erhvervsvenligt.

Afslutningsvis gør Lars Erik Hornemann opmærksom på, at de tre fynske selskaber for rådgivning sammen med Fyns Familielandbrug via Det regionale Svineproduktionsudvalg nyligt har indgået en aftale med Fyns Amt om i fællesskab at få smidiggjort proceduren for screeningssager. Midlerne hertil - et beløb i størrelsesorden 300.000 kr. - er bevilget af Svinefællesledelsens Arbejdskapital.

Læs også