Vanskeligt at lave afhentningsregler

Sker der en værdiforringelse af en afgrøde i perioden fra høst til grovvarefirmaets afhentning, hænger landmanden på regningen

- Det er i praksis umuligt at lave et regelsæt for, hvordan grovvarefirmaerne skal afhentet landmændenes afgrøder.

Det mener Christian Junker, der er formand for DAKOFO, som er brancheforening for hovedparten af landets grovvarevirksomheder.

Aftalespørgsmålet er aktuelt i årets våde høst. I dag er det nemlig således, at en afgrøde, der er aflæsset på en presenning på en mark, i princippet kan ligge ude indtil grovvarefirmaet ønsker at afhente afgrøden. Sker der en værdiforringelse af afgrøden i perioden fra høst til afhentning, hænger landmanden på regningen.

- Det er klart, at der i en høst som i år vil kunne findes eksempler på landmænd, der føler, der er gået for længe, før en afgrøde er blevet afhentet. Det vil jeg ikke afvise. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at leve op til vore serviceforpligtelser over for landmændene. Gør vi ikke det, har vi dem jo ikke som kunder ret længe.

- Men jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke har kendskab til, at der skulle være store problemer med høstede afgrøder, der ligger ude og bliver forringet. Selvfølgelig findes der eksempler. Men set i det store perspektiv er det lykkedes ved fælles hjælp landmænd og grovvarefirmaer imellem at få bjerget årets høst på en fornuftig måde, siger Christian Junker.

- Reelt er høstkapaciteten hos landmændene større end transportkapaciteten i grovvarebranchen. Så vi kan ikke hente alle høstede afgrøder på få dage. Men vi gør, hvad vi kan. Og i det store og hele mener jeg altså ikke, at de problemer, der opstår, er større, end at de kan afklares uden et regelsæt.

- Man må i øvrigt ikke glemme, at afhentningen af en høstet afgrøde er en serviceydelse fra grovvarebranchens side. Hvis en landmand mener, der går for lang tid med afhentningen, har han jo i de fleste situationer den mulighed, at han selv kan køre afgrøden til foderstoffen.

Læs også