Wrapper vådt vårbyg

En kornmark med græsudlæg kan ensileres enten i rundballer eller i stak. Aksspiringen skal være påbegyndt, og det er en fordel, at der er et højt græsindhold.

Claus Jepsen Entreprenør- og Maskinstation i Vejrup i Sydvestjylland har høstet og wrappet nogle arealer med korn, som ellers var opgivet. Det bliver nu til ensilage.

I én arbejdsgang høstes byg-græsafgrøden med en frontmonteret skivehøster, hvorefter det presses i samme arbejdsgang med en Welger RP 520 Master rundballepresser. Presseren er en demonstrationsmodel og er forsynet med 23 knive, der snitter materialet, før det presses.

Under arbejdet i forrige uge hos gårdejer Ingolf Nikolajsen, Holsted, skønnende Claus Jepsen, at vandindholdet i den høstede afgrøde var mellem 40 og 50 procent.

Det gav en ballevægt på 1.200-1.400 kilo ved en diameter på 1,45 meter.

Rundballerne blev straks wrappet med 6-8 lag plast og både markens ejer og Claus Jepsen forventer, at ensileringen forløber helt perfekt som følge af det meget høje græsindhold i afgrøden.

- Wrappede rundballer er nemme at håndtere og man ofrer ikke så mange penge, hvis der er noget galt med en enkelt balle. Derved er risikoen mindre.

Det kan dog også lade sig gøre at ensilere i stak, oplyser Maskinstationernes Konsulenttjeneste, der har samlet en række gode råd ud fra de erfaringer, der findes på området. Det kan findes på foreningens hjemmeside.

- Det er vigtigt, at følge visse retningslinier, hvis det skal lykkes at lave en god ensilage. Især hvis der er tale om en kornafgrøde uden græs kan der blive tale om et ret tungt fordøjeligt foder.

- Aksspiringen skal være påbegyndt og man skal passe på, der ikke kommer jord med i ensilagen. Klip hellere lidt højt, hvis der ikke er græs i afgrøden og anvendt en kort snitlængde på cirka 20 millimeter. Der skal bruges bundplast i stakken og afgrøden skal pakkes godt og dækkes med to lag plastik. Det kan desuden være en fordel at lægge et lag græs eller roeaffald af mindst 80 centimeters tykkelse ovenpå det ensilerede korn, siger Mogens Kjeldal.

Læs også