Planer om afgift på å-forurening

Vandmiljøplan 3 er i støbeskeen, og den kan medføre, at landmænd med jord omkring Odense Å i fremtiden skal til at betale afgifter, hvis de forurener vandmiljøet.

De fynske landmænd med jord i Odense Ådal risikerer fremover at havne i en afgiftsfælde, hvis de forurener vandmiljøet for meget med kvælstof og fosfor.

Det er på dagsordenen i en ny plan, som regeringen og Socialistisk Folkeparti har lavet som forberedelse til en Vandmiljøplan 3.

De to foregående vandmiljøplaner er nemlig ikke nok til at sikre rent vand i fjorde, søer og vandløb, mener initiativtagerne.

I forbindelse med planen undersøger man i øjeblikket muligheden for at lægge afgifter på forurening i bestemte og særligt følsomme vandområder, for eksempel Odense Å, Limfjorden og Arresø.

Overordnet er det regeringens mål, at miljøpåvirkningen fra landbruget skal reduceres til et niveau, som ikke er til gene for mennesker, som sikrer vandmiljøet og de sårbare naturområder og samtidig sikrer et rigt plante- og dyreliv.

- Vi er meget tæt på de mål, som blev sat. Derfor er de nye overvejelser i forbindelse med forberedelsen af en Vandmiljøplan 3 af politisk karakter, og indtil videre har jeg meget svært ved at se den faglige begrundelse, siger Niels Hansen.

Han understreger, at landmændene ikke vil lægge ryg til nye forslag uden at få kompensation.

- Hvis der sker yderligere indskrænkelser af landmændenes brugsret til jorden i forhold til det, vi kender i dag, må det afføde en kompensation. Vi vil i givet fald henholde os til Grundlovens bestemmelser om, at der skal ydes fuld kompensation, når man må vige for almenvældet, siger De fynske Landboforeningers næstformand.

Læs også