Svinerestriktioner ophævet

Svinerestriktioner ophævet

Med udarbejdelsen af ny bekendtgørelse, der træder i kraft i dag, torsdag den 17. maj, er de fleste restriktioner vedrørende omsætning af svin nu ophævet.

Med udarbejdelsen af ny bekendtgørelse, der træder i kraft i dag, torsdag den 17. maj, er de fleste restriktioner vedrørende omsætning af svin nu ophævet.

De nye ændringer betyder således, at reglerne om en karensperiode på 10/20 dage ved modtagelse af svin eller andre klovbærende dyr på ejendommen bortfalder, og der skal ikke længere søges tilladelse eller ske anmeldelse til fødevareregionerne ved indenlandske transporter.

Der kan hentes flere informationer om emnet på www.danskeslagterier.dk

Læs også