Logiske transportveje i staldanlægget

En foderlade fra 1997 og ønsket om en harmonisk helhed afgjorde placeringen af ny sengestald til 120 malkekøer hos vestjysk landmand.

Det næste halve år bliver en særlig spændende tid for den 33-årige landmand Kris Stokholm, Stadil i Vestjylland. I denne periode skal hans hidtidige besætning på 56 SDM køer med opdræt øges til 120 køer og samtidigt flytte ind i en nybygget stald. En løsdriftsstald med sengebåse, der vel at mærke opføres netop der, hvor den gamle bindestald nu ligger.

Efter syv år, hvor bedriften var organiseret som et interessentskab (I/S) med forældrene, blev Kris Stokholm i april 2001 eneejer af bedriften.

- Det er en rigtig god måde at komme i gang som selvstændig, siger den unge landmand, der fortsat fuldtidsbeskæftiger sin far på gården.

- Gennem tilkøb af ekstra mælkekvote på 300 tons øger vi kvoten til 750 tons. Selv om det nu er mig, der står alene med bedriften, har jeg min far med i alle overvejelserne om nybyggeriet. Sammen har vi været rundt og kigge på rigtig mange staldanlæg for at få ideer til projektet.

Foderladen mod vest og den nye løsdriftsstald mod øst kommer, når det hele er færdigt, til at udgøre øst-vestaksen i anlægget, der gennemskæres af en nord-syd-gennemkørsel fra gårdspladsen til gylleanlægget, en slagtesvinestald og markvejen på den anden side af stalden. Dermed kommer sammenbygningen af foderladen og den nye løsdriftstald til at fremstå som et stort overdækket vejkryds, der tillader gennemkørsel med foderbiler og gyllevogne på den ene led og fodertransport til stalden på den anden led.

- Der er jo ingenting, der tyder på at køretøjerne bliver mindre, som Stadil-landmanden tilføjer.

Også mælkebilen fra Arla får nemmere ved at komme til tanken, når malkestald og køletanken får sin nye placering ved tilkørselsvejen til ejendommen.

Det blev nogle ideer, som salgskonsulent Kurt Callesen fra firmaet Seem Staldinventar ved Gram havde til indretningen, der fandt nåde for den vestjyske landmands mange overvejelser. Blandt andet placeres afsnittene med sygebokse, behandlingsbokse og kælvningsafsnit vinkelret på det fem en halv meter brede foderbord.

- Det giver et bedre overblik over dyrene derinde, når man under arbejdet passerer forbi. Disse, og andre ideer til indretningen, er blevet rentegnet og projekteret af byggefirmaet Krabbe & Partner A/S i Vinderup, fortæller Kris Stokholm.

- Ellers er det lokale håndværkere, der forestår byggeriet. Lige nu er folkene fra murerfirmaet Iver Kjær Nielsen fra Bøvlingbjerg i gang. De har bygget mange kostalde og gør et fantastisk godt stykke arbejde, roser Kris Stokholm, der hele tiden følger nøje med i alle byggeriets faser.

Læs også